BEČ — Izaslanik stranke Ze­lenih u austrijskom parlamentu Peter Pilz podnio je zahtjev da se upelja zabrana ulaska u Austriju američkomu predsje­d­niku Donaldu Trumpu. „Ov predsjednik Sad svakodnevno nanosi veliku škodu. On želji našu Europu učiniti malom i slabom.“ Pilz je, u izjavi za Kr­­o­nen Zeitung, rekao da je sada poznato da je najveća prijetnja Trump. „To se vidi iz činjenice ke financijere salafista je isklju­čio iz svoje odluke. Med nji­mi su, na primjer, Saudijska Ara­bi­ja i Turska, čije vlade sub­­ven­cioniraju velikimi svotami napredak radikalnoga islama u Europi.“ 

Takaj je Pilz pozvao na razmatranje gdo financira islamsko vjersko udruženje u Gracu, u kom je prije ki tjedan policija uhapsila radikalne muslimane. „Austrijske obavještajne slu­ž­be odlično znaju ča se doga­dja u cijeloj Europi. Tako se trenutno pokušava „preobrati­ti“ Albanija. Brojne džamije se onde gradu.“ Pilz je ukazao na to da zabrana ulaska muslima­nov u Sad pogadja pogrišne.  „Zbog toga bi Austrija tribali primijeniti princip reciprocite­ta, i tako upelja zabranu ulaska u Austriju Trumpu. Kod nas u Austriji on je nepoželjna osoba.“ 

Odlukom Trumpa pogodjeno je već desetina tisuća Austrijancev ki vodu porijeklo iz jedne od sedam držav kim je nova američka administracija zabranila ulazak u Sad.

(ur.)

Kategorije