Svaki človik ima rance. Je­dan ih ima već okolo ust, a drugi okolo oči­ju. Rance moremo klasificirati po svojem tipu.

Ranci okolo ust nam se razvi­ju zbog ultravioletnoga zra­č­e­nja i kurenja. Uza to i drugi vanj­ski faktori kotno mrzlina, smog i hrana igraju veliku ulogu. Na gornjoj usnici je najveć ranac. Ranci se stoprv javljaju po menopauzi, kad koža već nije tako elastična. Sma­nju­je se sloj masti pod kožom, ki je odgovoran za volumen u obrazu. Uopće je starenje gubitak volumena. Čim ma­nje estrogena u žen­skom tijelu, tim manja je i pr­o­dukcija kolagena. Zvećega Ranci se zvećega prvo jav­lja­ju okolo kutov usnic.

Ranci na čelu su zvećega mimički ranci. Čim već giba­mo čelo, tim jače aktiviramo vezivno tkivo (Binde­gewebe), ča na kraju prouzrokuje rance. Ali i ge­netika ima velik uticaj. Ako je jedan od naših starjih imao rance na čelu, osebito otac, je vjerojatno da ćemo je i mi laglje dostati.

Ranci okolo očiju nastaju zbog sunca i brojnih pokretov očnih mišićev. Ali i ci­garete, smog i stres po­tiču njev razvi­tak. Zbog vanj­skih faktorov ko­ža nastaje tanja.

Ranci med o­brvami na­sta­ju zbog toga kad se jadamo ili srdimo.

Na kraju more­mo za­ključiti, da ima­mo ra­n­ce zbog genetske predispozicije i okolišnih fakto­rov. Ra­n­ce ne moremo zaustaviti, ali s odgovarajućimi produkti za njegovanje i čuvanje kože je moremo ublažiti.

Kategorije