Muška klapa Kastav pod umjetničkim vodstvom Saše Matovine, osvojila je 1. nagradu i zlatnu diplomu u ka­­tegoriji F — Folklor na 8. Me­djunarodnom zborskom festivalu i naticanju Isola del so­le 2016, ki je održan od 28. septembra do 1. oktobra u tali­janskom gradu Grado.

Ov naj­noviji uspjeh na medjunarodnoj glazbenoj sceni Klapa je o­stvarila repertoarom glazbene baštine Istre i Hrvatskoga primorja tr klasičnoga klapskoga repertoara: Vozila se po moru galija (dalmatinska narodna u obradi Rajimira Kraljevića), Loza u škripu (Rajimir Kraljević), Oj, Ivane, rode moj (dalmatinska narodna u obradi Sil­vije Bombardellija), Lipo ime (Mojimir Ćaćija), Linđo (Vladimir Berdović) i Bilo vavek veselo (Ivan Matetić–Ronjgov prema istarskoj narodnoj iz Šumbera). Još jedan značajan uspjeh na ovom Naticanju, Ka­stavci su ostvarili i u kategoriji A2 — Muški komorni zbori a cappella, u koj su osvojili 2. nagradu i srebrnu diplomu. Ta vrijedan rezultat ostvaren je izvedbom sljede­ćih skladbov: Signore delle ci­me (Giuseppe De Marzi), Oče naš (Ljubo Stipišić Delmata), Sedem si rož porezala mi (Zor­ko Prelovec) i Dalmatinski šaj­kaš (Armin Šrabec).

Pored nastupa u naticatelj­skoj konkurenciji, muška kla­pa Kastav održala je i cjelo­ve­černji koncert u Palazzo dei Congressi, a nastupila je i na ceremoniji otvaranja Festivala.

Na ovoj uglednoj medjuna­rodnoj zborskoj manifesta­ciji, ka se je odvijala u 11 razli­čitih naticateljskih kategorijov, nastupilo je 29 zborov iz 15 zemalj svita: Austrija, Češka, Danska, Estonija, Hrvatska, Indonezija, Italija, Kina, Norveška, Njemačka, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Švedska i Velika Britanija.

Uspješno gostovanje muške klape Kastav ostvareno je uz veliku financijsku potporu Grada Kastva, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije.

(uredn.)

Kategorije