Madjarska je objavila u četvrtak, 31. augusta da je tra­žila od Bruxellesa da joj v­r­a­ti 800 milijuni € ke je po­tro­šila za podizanje ograde na svoji granica, jedne od mje­rov politike Viktora Orbána protiv ilegalne imigracije. 

BUDIMPEŠTA — Prema ri­čam direktora ureda madjar­sko­ga premijera Jánosa Lázára, zašćita granice je pitanje europske solidarnosti ku EU tri­ba konkretno pokazati.

„Bruxelles triba platiti svoj dio, kako je EU učinio s Italijom, Grčkom i Bugarskom, zemljami ulaska migrantov u Europu ke su primile specifi­č­nu financijsku pomoć Europ­ske komisije“, naglasio je. Ma­djarski premijer Viktor O­rbán je u pismu pre­dsjed­ni­ku Ko­misije Jean-Claude Jun­ckeru tražio povrat i rekao da se ra­di o izvanredni stroški.

Madjarska je podigla ogra­du od žilet-žice na 175 km ma­djarsko-srpske granice u ljetu 2015., zatim na većem dijelu hrvatsko-madjarske granice.

Tijekom velikoga vala 2015. oko 400.000 migrantov s Bli­skoga istoka je prešlo prik Ma­djarske i velika većina je nasta­vila put prema zapadnoj Europi. Postavljanjem ograde se je priliv migranta smanjio.

U protuliće je Budimpešta rekla da je završila podizanje druge ograde i bodljikavu ži­cu na granici sa Srbijom, opr­e­mljenu termičkimi kamerami i sustavom uzbunjivanja.

(Hina/ij/uredn.)

Kategorije