Koli­n­da Grabar-Kitarović je kao vrhovni šef hrvatske diplomacije najavila na Konferenciji veleposlanikov, generalnih konzulov i otprav­ni­kov poslov kako je nuž­no refor­mi­ranje diplomat­ske mri­že, ča uključuje popunu ne­kih pra­znin na geopolitičkoj kar­ti svita. 

ZAGREB — Predsjednica Republike Hrvatske je uz ostalo naglasila kako je „Sredoze­m­lje dio našega nacionalnoga iden­titeta, ali i izvor niza budu­ćih izazovov, od migracijov do sigurnosti. Snažnije se moramo uključiti u suradnju južnih dr­žava članic Unije…“.

Nima malih držav

Izrazila je uvjerenje da „…je Hrvatska dorasla sadašnjim i budućim izazovom, ali da mo­ra težiti dugoročnim ciljem. „To se posebno odnosi na ja­č­a­nje odnosev s ključnimi državami svita, poput Sad-a, Kine, Rusije, ključnimi partneri u Uniji i Nato-u, poput Franc­u­ske, Nimške, Italije, Ujedinjenoga Kraljevstva, Kanade, do odnosa sa susjedi. Isto tako, to se odnosi i na neka ključna globalna pitanja, poput vod­ne, klimatske ili znanstvene diplomacije tr ciljev održivoga razvoja.“

Govoreći o hrvatskom doprinosu u Nato-u i njegovi mi­sija rekla je da je on prepo­znat tr da je isto potribno postići i kad je rič o misija EU-a i UN-a. „Danas se vlastita sigur­nost sve već osigurava u daleki kr­a­ji, povezivanjem sigur­no­sti i m­e­djunarodne razvojne pomoći čim se uklanjaju korijen­ski uzroki mnogih ugrozov, od terorizma, radikalizma i ekstremiz­ma do nekontroliranih migraci­jov.“

Hrvatskoj trajno ostaje odgovornost za promicanje stabilnosti i napretka jugoistočnoga susjedstva, kao i potvr­djivanja njegove eurointegracijske i euroatlantske perspe­k­tive. „Ovde posebno triba iz­dvojiti BiH i odgovornost za nje daljnji napredak u slogi trih konstitutivnih narodov i ma­njinskih zajednic. Hrvati ovde imaju istaknutu ulogu predvodnika integracijskih procesov ku triba podupirati i osnažiti.“ Zahvalivši se diploma­tom na dosad učinjenom u pro­micanju naših državnih i naci­onalnih interesov rekla je da očekuje njevu punu suradnju u provedbi zajedničkih temelj­nih ciljev državne politike.

„Moja poruka svim je da n­i­ma malih držav — Hrvatska i naša diplomacija ćedu biti toliko veliki koliko se sami učinimo…“ je rekla predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.

(J.S./ured.)

Kategorije