Romanesco je očaravajuće povrće. Nastalo je križanjem karfiola i brokolija. Uzgaja se zvećega na području Rima, zbog čega je dostalo ime romanesco. Otkrili i perfekcionirali su romanesco nizozem­ski vrtljari. Blaži je nego njegovi starji brati, karfiol i bokoli, tako da ga i mala dica rado jidu.

Morebit dicu privlačuje i njegov izgled, ar mu mali svitlozeleni cvijeti izgledaju kot mali buketi ili minareti, ki su umotani u zeleno lišće, Romanesco na svaki na­čin čudesno egzotično djeluje. Spominja nas na scien­ce fiction kot da je nemoguće, da takova divota zraste sa­ma od sebe. Ro­m­a­nesco je jako ukusan i ima orišastu aromu. De­kora­ti­van je na svakom stolu. Kombinirati ga moremo sa svim povr­ćem, još i presnoga jisti kot salatu. Gdo ga po dvi ili tri dnevi ne poji, si ga more i smrznuti. Roma­nesco sadržava drago­cjenu folnu kiselinu i mnogo vitamina C. Obadvi hranljive supstancije su važne za optimalnu funkc­i­ju imun­skoga sis­tema i pomažu protiv trudnosti i is­crp­ljenosti.

R­oma­nesco je skoro prez ma­snoće, a sa svojimi 22-imi kalorijami na 100 gramov se od njega ni ne tusti.

Kategorije