Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je u Banski dvori pred­sjednika Demokratskoga sa­veza Hrvatov u Vojvodini i poslanika u Narodnoj skup­štini Republike Srbije Tomislava Žigmanova tr predsjed­nika Hrvatskoga nacionalnoga vijeća Slavena Bačića. Uz Plenkovića, na sastanku su bili ministrica Pejčinović-Burić tr predstojnik Držav. ureda za Hrvate izvan RH. 

ZAGREB — Razgovarali su o položaju Hrvatov u Repub­li­ki Srbiji, problemi i izazovi s kimi se susreću. Vlada Repub­like Hrvatske, putem Središ­njega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih i euro­p­skih poslov je u kontinuiranom dijalogu s predstavniki hrvat­skoga naroda u Srbiji tr kroz različite projekte i programe pomaže u jačanju i razvitku p­oložaja hrvatske nacionalne manjine. Položaj i status hrv­at­ske nacionalne manjine priori­tetno je pitanje za Vladu RH tr će suradnjom i na političkoj razini inzistirati na zašćiti svih prav utvrdjenih sporazumi s Republikom Srbijom, priopćili su iz Banskih dvorov.

Uz predsjednika Vlade, na s­astanku su sudjelovali i mini­strica vanjskih i europskih po­slov Marija Pejčinović-Burić te predstojnik Državnoga ure­da za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.

(ur.)

Kategorije