Petar Tyran

Ako poledamo na internet stranicu i u tražilicu utipkamo ime Dorotea Zeichmann, za pol sekunde moremo najti na webu, u wiki­pediji sljedeće: Dorotea Zei­ch­mann-Lipković (* Klimpuh, Austrija, 1957.) je hrvatska pjesnikinja, autorica romana i prevoditeljica iz austrijskog dijela Gradišća. Živi u selu Klimpuhu. Odrasla je u rodnom selu. U Željeznom je za­vršila srednju školu. Studira­la je u Beču. U tom razdoblju se je počela baviti pisanjem. Ra­dila je u Beogradu i Pragu. Bila je aktivna članica Hrvat­skog akademskog kluba.

Djela »Keine Erinnerungen mehr: Gedichte auf kroatisch und deutsch = Nema uspomena: hrvatske i nimške pjesme«, 1994.; »Mrtvi na odmoru« (Hštd, 1999.), ro­man, 1999. Svojimi djeli je ušla u antolo­gije »Ptići i slavuji/Hawks and nightingales« (1983.), »Pjesni­št­vo gradišćanskih Hrvata = Poemaro de Burglan­daj Kroatoj«, urednika Ðure Vidmaro­vića i Marije Belo­šević i u an­tolo­giju »Čakavsko pjesništvo XX. stoljeća« urednika Milorada Stojevića 2007. godine; nadalje »Der Wunsch« (hkdc), »Med nebom i paklom Zwischen Himmel und Hölle« (2012., hkdc) i »Dopisivanje AB DZ« (Hkd 2014).

Ali jur duglje Dorotea Zeich­mann ima i svoju domaću stranicu www.dorotheazeich­mann.at na koj prezentira iz­vatke svo­jih pjesam, proze i li­stu publi­kacijov i antologijov.

U najnovije bila joj sigurno velika čast, kad je Štefan Kočiš oglazbio jednu nje pjesam a ženski zbor Pujanke ju je praizvela nedavno u Ku­gi.

Nekako se je Dorotea „po­šmuljala“ med ljeti i desetlje­ći, jer nije za vjerovati, da je u medjuvrimenu navršila 60 ljet. Ova vjekovječna mlada, ka je u ovi dani još i stupila u mirovinu i se tim mora dati uvrstiti u seniorke!? Kakova nemoguća zamisao. Ako je ona seniorka, ča smo pak on­da mi drugi, ki smo s njom skupa „odrasli u Hak-u ili bili na putovanji s njom na čita­nji i drugi priedba“?

Ovo daje odličnu priliku da razmišljamo — o pjesnički mo­gućnosti, on/ona ki/ka to zna — kakov novi pojam ćemo u­peljati za životnu dob med zrelijimi ljeti i seniorstvom, da ne velim penzionerstvom. Svaka čast penzionistom, ali Dorotea? A ča smo pak mi, ki smo nje vrš­njaki ili znamda jur i starji?

Ovo je dakle n­alog, prošnja i na Doroteu Zeichmann: Pr­onajdi nešto za tebe, a tim i za nas, ča je takorekuć „in between“, dakle izmedju mla­dosti i starosti. Ne bi ni čudi­lo ako Dorotea Z. ovo zaista pjesnički, književnički obdje­luje. Ova tema bi sigurno i o­bogatila nje književni opus optimističkih, dijelom i šk­u­rih, diboko zamišljenih djel.

Skupa i s A. Šoretić s D. Z. ima­mo dva žen­ske „adm­i­ral­ske brode“ u našoj zaostavnoj ubogoj gadišćanskohrva­t­skoj književnoj sceni. A zato je triba posebno maziti, hrabriti i promovirati — na nje­vu i našu slavu i diku!

Kategorije