Kad neće Europa, reagirao UN: „Zahtijevamo od Špa­njolske da istraži sve o nasi­lju u Kataloniji za vrime referenduma 2. oktobra o. ljeta.

NEW YORK — Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Zeid Ra’ad Al Hussein zatra­žio je u pandiljak, 3. oktobra od španjolskih vlasti da pro­ve­du „nepristrane“ istrage o „svi čini nasilja“ počinjenimi u K­a­taloniji vezano uz zabranjeni referendum održan u nedilju.

„Jako sam uznemiren zbog nasilja počinjenoga u nedilju u Kataloniji. Zahtijevam od špa­njolskih vlasti da garantiraju potpune istrage, nezavisne i ne­pristrane o svi čini nasilja“, iz­javio je visoki povjerenik u pi­sanoj poruli. „Policijske intervencije moraju biti u svakom trenutku proporcionalne i o­pravdane“, dodao je on.

„Čvrsto vjerujem da bi sa­dašnje stanje tribalo riješiti političkim dijalogom, uz pu­no poštivanje demokratskih slobodov“, otkrio je on.

Šef španjolske vlade Maria­no Rajoy izjavio je u nedilju da konzultacije u Kataloniji pre­d­stavljaju „istinski napad na pra­vnu državu na ki je država reagirala odlučno i sabrano“. „Ispunili smo našu obvezu, re­agirali smo prema zakonu i is­ključivo prema zakonu“, re­kao je on. Predsjednik katalonsko­g­a izvršnoga tijela Carles Pui­gdemont osudio je „neopravdano nasilje“ ko je iskazala na­cionalna policija u Barceloni kako bi rastirala prosvjednike, demonstrante na referendumu o samoodredjenju, zabranje­nom od španjolske države.

(uredn.)

Kategorije