Oblačenje je kot komunikacija. Danas se u društvu dr­ugačije ponašamo nego pr­lje­koč. Ljudi se otvorenije pominaju za teme, ke su do nedavno bile tabu. Slobodnije izražavaju svoje misli i slobodnije se obla­ču. Sve to gluši kot napredak društva, ali ipak ne smimo zabiti u cijelom liberalnom dostignuću granicu do­b­roga ukusa.

Dandanas su ljet­­ni miseci neugodno vrući. Živo srebro na termometru redovito liže prik 30 stupnjev. Onda nas svaka još tako laka bluza preveć tepli, a svaka suknja bi mogla biti još kraća. Najbolje bi bilo nositi bikini i proziran pareo kot u kupališću. Teoret­ski su ljudi, ke recimo strefimo u supermarktu isti, ki se hladu i u kupališću. Ako se moremo pred njimi u kupališću šetati s dvimi krpicami na tijelu, zač pak ne i u supermarktu? To bi značilo, da svi kim je vruće, moru hoditi kroz svit napol go­li. Ali u društvu postoju grani­ce dobroga ukusa. Ki je ne po­štuje, on drugim ljudem svojom pratežom stvara neprilike. Pratežom naime komuniciramo. Bluza, ka je tako transparentna da već otkriva nego po­kriva, i minica, ka kaže zadnji­cu, nisu primirene za varoš ili selo. Još i ako sami nimamo problem, da drugim kažemo na­še intimne dijele tijela, nam mora biti jasno, da ne kanu svi viditi, kako izgledamo razgolićeni. To znači, bolje je rezervirati si hot pantse za kupališno veselje i oblačiti se u javnosti kot je to u skladu s društvenimi propisi.

Istina je, da nas 10 centimetrov suknje, ki su nam još potribni do koljen, neće spasiti od vrućine, ali upravo ov 10 cm duži štof će nas spasiti od čemernoga imidža. To je miš­ljeno s tim, da naša pratež komunicira s ljudi. Zato je važno da si premislimo, ča ćemo se opraviti za ku priliku. 

Prvi vizualni dojam, koga gdo o nami ima, si stvara još prlje nego smo dospili spro­govoriti neku rič. Ako pak izgledamo kot da smo došli rav­no iz noćnoga bara, s predibo­kim dekolteom, prekratkom suknjom i pre­vi­so­ki­mi peticami, nijedan neće misliti na to, da smo inteligentan, seri­ozan i pošten člo­vik. Na­ša pratež nam neka ravna put za prvi komunikacijski kontakt, za vrime koga moremo pokazati naša najbolja svoj­stva. Pri oprav­lja­nju med ukusom i neukusom postoji samo nijansa. Gdo naglašava svoj dekolte, mora imati dužu suknju. Gdo ističe no­ge, ono­mu neka gornji dio bu­de zatvoreniji. Velika razlika je med tim, je li strčimo van ili je li se ističemo. Gdo strči van, on je popao za krivu pratež. Gdo se je istaknuo, onoga se ljudi spominjaju zbog inteligentnoga i karizmatično­ga nastupanja. Gdo ostavlja do­bar dojam, se bolje ćuti u svojoj koži.

Pri visoki temperatura se moremo ofriškati sa sadov­nimi piliši i uživanjem sladoleda, i to u opravi, ka kaže naš dobar ukus.

(Agnjica Schuster)

Kategorije