U Uredu predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Gra­bar-Kitarović u petak, 21. julija održan je »Dan otvore­nih vrat« za iseljenike i hrvat­ske manjinske zajednice na kom je predsjednica RH is­taknula važnost povezivanja iseljenikov s domovinom i stv­aranja uvjetov za njev povratak tr punu integraciju u hrvatsko društvo.

ZAGREB — „Moramo svim iseljenikom ki to moru i želju omogućiti povezanost s domo­vinom, stvarati uvjete povratka i pune integracije u hrvatsko društvo. Tim ciljem se hrvat­ske političke, znanstvene, kulturne i druge ustanove moraju dinamično prilagodjavati, a po­sebice se u ta proces mnogo dinamičnije mora uključiti na­ša diplomatska mriža“, rekla je predsjednica Grabar-Kitarović u prigodnom govoru.
Ukazala je na potrebu ukl­a­njanja birokratskih zaprekov ke iseljenikom otežavaju stica­nje državljanstva i dobivanje is­prav, rješavanje imovinskih p­i­tanj, ulaganj, pokretanja p­o­sla tr povratak i punu integraciju. Isto tako, istaknula je po­trebu uspostave čim boljih zra­koplovnih vezov s državami i gradi u ki živi veći broj Hrvatov.

Posebice važnim naglasila je i uspostavljanje vezov s potom­­ki Hrvatov ki su se iselili prije već desetljeća, osobito s mladi­mi i ljudi sridnje dobi, tr omogućavanje njevih posjetov Hrvatskoj kroz programe školovanja, studijov i učenja hrvat­skoga jezika, ali i poslovne pro­grame. Nužnim drži i potica­nje osnivanja i djela društav i zakladov za učenje hrvatskoga jezika i kulture u zemlja kade su Hrvati manjinske zajednice, dakle i gradišćanski Hrvati.

(uredn.)

Kategorije

Slike