Središnja vlada španjolskoga premijera Mariana Rajo­ya krenula je s upeljanjem iz­ravne uprave nad Katalonijom, ukidajući autonomiju regije samo nekoliko uri potom kad je katalonski parlament proglasio neovisnost. Nim­ška, Francuska i Velika Britanija ne priznaju neovisnost Katalonije i podržavaju napore Madrida da u zemlji o­b­novi ustavni poredak, objavi­le su u petak vlade tih zemalj a glasnogovornik nimške vl­a­de rekao je da Berlin u spo­ru s katalonskimi separatisti podržava premijera Rajoya i da Nimška neće priznati ne­ovisnost najbogatije španjol­ske pokrajine.

MADRID/BARCELONA — Steffen Seibert, glasnogovor­nik nimške vlade je rekao, da vlada ne priznaje takovo proglašenje neovisnos­ti“, a dodao je ističući da Berlin podupire „čistu poziciju“ Rajoya da u­pelja zakon i red. „Ufamo se da ćedu sve strane iskoristiti preostale mogućnosti za dijalog i smirivanje stanja“, rekao je Seibert. Jednostranim proglašenjem neovisnosti prekr­še­na su načela suvereniteta i te­ritorijalnog integriteta Španjol­ske, istaknuo je St. Seibert.

Velika Britanija takaj je objavila da neće priznati neovisnost Katalonije. „Ona se tem­e­lji na referendumu ke su špa­njolski sudi proglasili nezakonitim. Željimo da se očuva pr­a­vna država, poštuje španjol­ski ustav i očuva jedinstvo ze­mlje“, priopćio je Downing Street u Londonu. Rajoya podu­pire i francuski predsjednik Emmanuel Macron nazvavši ga svojim „jedinim sugovornikom u Španjolskoj“, kade „je na snagi vladavina prava, uključujući u­stavna pravila. Mariano Ra­joy želji da se ta pravila poštu­ju i u tome ima moju punu pot­poru“, istaknuo je Macron.

Predsjednik Europske komi­sije Jean-Claude Juncker smatra da je važno izbići „raskole“ i „pukotine, jer ih jur ima­mo dovoljno, ne triba nam već“ u EU-u. „Ne željim situaciju u koj bi EU zu­tra bila sastavljena od 95 različitih držav.

Dva legaliteti su u kohabi­taciji u Kataloniji, španjolski i on katalonske republike, ku je proglasio parlament, rekao je odvjetnik svrgnutoga katalon­s­koga predsjedn. Puigdemonta i dodao da ćedu sami gradjani pomaknuti jezičac na vagi…


Katalonski parlament u Barc­e­loni je glasao za samostalnost. Od 135 zastupnikov 72 su bili za odcipljenje od centralne vla­de u Madridu, deset njih bilo je protiv, ostali zastupniki pred glasanjem su napustili dvoranu. Kratko po glasanju za samo­stalnost Katalonije je španjol­ski Senat aktivirao član 155, s kim je katalonskim seperatis­tom oduzeo vlast.

Kategorije