Svakoj ženi se sanja o tom, kako će joj dom svenek bi­ti čist, iako ne triba ulagati mno­go vrimena u spravljanje i čiš­ćenje. Budimo realni — postoji lipšega na svitu nego spravljati i čistiti stan. To djelamo zato, kad moramo! Ali po­stoju spametna rješenja, kako p­o­sao ograničiti na minimum dnevno!

Sve zadaće ob­a­viti najednoč, nije moguće. Bo­lje je postupati korak po korak, a pritom ostati pri jednom djelu i završiti je. Stoprv čim je jedno gotovo, ne­ka bude na red drugo. Naj­važ­ni­je je, staviti prioritete i recimo veljek po tuširanju, splaviti pi­ne sa zidin tuša. Ništ nije laglje nego to! Za to, da zamazanu pratež veljek, čim smo se ju svlikli, pustimo u košaru za pranje, nam je potribna minu­tica. Pratež pravoda moremo spustiti i na tla, ali ju potom moramo pobrati, prignuti se i pustiti u košaru. Svaki zna, da je to čuda već djela. Ako dugovanja, ka smo hasnovali, od­mah vrnemo na svoje mjesto, će nam stan izgledati urednije!

Svaki dan spravljati malo po malo, ima već smisla nego jedan dan ostaviti si za sprav­ljanje. Ako se prolje nešto, ka­kao, kava ili bar-ča, je najeficijentniji način, a i najkraći, da to veljek otaremo krpom. Danas postoju jur i vlažne krpice za kupiti, ke moremo imati svenek pri ruki. Čekati na vikend znači, smrad razno­siti po cijelom stanu. Ako agiramo veljek, će se manje na­brati smrada. Zato nećemo ostaviti ni posudje na veži da se zašuši. Ako je odmah po objedu splavimo, nećemo mo­rati mučno trti stvrdnute fleke. To valja i za šporet.

Najveć kaosa prouzrokuju dugovanja, ka su se na­bra­la prik dužega vrimena. Zato ćemo redovito nositi prazne floše u kontejner, čim je puna košara. Iako se na prvi pogled čini, da je laglje jednoč u tajed­nu pra­ti rublje, je spametnije prati sva­ki
dan. Kad bubanj m­­a­šina ni­je preveć pun, se pratež pri pra­nju ma­nje fulja, ar se mo­re li­po ra­širiti. Na ta način laglje piglamo.

Da bi si pri­šp­o­rili či­š­ćenje, ko dura cijeli mili božji dan, je idealno podiliti posle na pojedine dane u tajednu. Ako samo 15 minut svaki dan investiramo u čišće­nje i spravljanje, jednoč veže, jednoć spavaće sobe, jednoč dnev­ne sobe, onda imamo do­bre ša­nse, da na vikend imamo slo­bodno. Važno je: Ne tribamo sve obavljati sami! I partner i dica imaju dužnosti!

Djelo ne smi ostati samo onomu, ki nosi glavni ter u domaćinstvu, a to je u našem dru­štvu još svenek žena, svejedno je li ona ima zvanje ili ne!

(Agnjica Schuster)

Kategorije