Svih šest Savjetov zaključilo dvi rezolucije

Na poziv Saveznoga kance­larstva u četvrtak, 5. aprila zastupniki svih šest Savjetov o narodni grupa (hrvatski, slovenski, češki, slovački, m­adjarski i romski) sastali su se u skupnoj sjednici u Kancelarstvu i se predstavili d­ezigniranomu šefu sekcije veleposlaniku Wolfgangu  Schallenbergu. Prilično 80 ljudi je sudjelivalo pri sjednici sa zastupniki Kancelar­stva. Na dnevnom redu su bili školstvo, mediji i štampa, podupiranje narodnih grup i reforma zakonskih temeljev. Jednoglasno su zaključili re­zoluciju za podupiranje šta­m­pe a druga je za noveliranje zakona za privatne škole.

Tagovi: 

S već od 1,2 milijuni potpisov za Minority SafePack — uspila je inicijativa gradjanov

Točno s polnoćom 3. aprila je završila do sada nevidjena inicijativa gradjanov širom E­urope u pogledu na ma­njin­ska prava i s pogledom na volju pripadnikov etničkih/ narodnih manjin, da se po­stavu na noge i da zatražu bolju obrambu manjinskih prav širom Europe a posebno i u članica Europske unije. Federativna unija europskih narodnosti je srijedu, 4. ap­r­i­la u dvi internet-konferencija za novinare (iz Flensburga u Nimškoj) i Cluja (Klausenburg/Kolozsvár) u Rumunj­skoj prik facebooka prenosila konačni rezultat europske inicijative gradjanov Minori­ty SafePack. S konačno već od 1.215.000 ljudi, ki svojim potpisom podupiraju ovu ini­cijativu širom Europske uni­je dalo podupiranje. Ovo su slu­ž­beno o­glasili predsjednik Fuen-a Vincze Lórant i prijašnji predsjednik Fuen-a Hans Heinrich Hansen, ki je inicirao uvu inicijativu i skupa sa svojimi suradniki shodio da Vijeće Europe da­je zeleno svitlo inicijativi Minority Safe­Pack.

Moramo se pribojavati: „Ako se ništ nije stalo se i nadalje ništ neće stati“

Petar Tyran

Nije svakidanje, kako bi se to zapravo od zastup­nikov narodnih grup m­oglo očekivati da su svi jed­noga mišljenja ako ide za is­punjenje manjinskih prav i da se konačno nešto kreće da bi se poboljšala njeva situaci­ja. Evo, sada je postignut je­d­noglasni sporazum svih šest Savjetov (autohtonih) narod­nih grup u Austriji. Zaključili su rezoluciju za podupiranje štampe a druga rezolucija se tiče noveliranje zakona za privatne škole. A treti je zajed­nički zaključak, da su se svi Savjeti priključili rezoluciji Orf-vijeća publike o dodatnoj televizijskoj emisiji o na­rodni grupa. Pol ure dodatne emisije o narodni grupa u tajednu na Orf 2 ili Orf III.