Znate i vi to, ča znaju srićni ljudi?

Način, kako završavamo dan, je istotako važan kotno na­čin, kako ga počnemo. To, ča djelamo pri kraju dana, utiče na naše raspoloženje i dobro­stanje. Ako se na kraju dana pripravimo na zutra­šnji dan, moremo jur unajper odrediti, kako će­mo se ćutiti jutro rano. Teško je, da smo srićni, kad s jedne strani drugi potribuju našu pažnju, a mi s dr­u­ge strani našu pa­žnju nonstop po­svećujemo drugim.

Tagovi: 

KUGA — prezentacija knjige »Praktična gramatika gradiš­ćanskohrvatskoga jezika«

Datum: 
pet, 03/23/2018 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF — Petak, 23. 3. (20.00) preze­n­tacija knjige mag. Ivana Rončevića »Praktische Grammatik der burgenländischkroatischen Spr­a­che/prezentacija knjige Praktična gramatika gradiš­ćanskohrvatskoga jezika« (E. We­ber Verlag, Željezno). knjigu pr­ezentiraju mag. Ivan Rončević i prof. mag. dr. Zorka Kin­d­a-Berlaković;

muzički okvir Harmonija.

Muški jačkarni zbor Štikapron jači tradicionalnu „Muku Kristuševu po sv. Mati“

Datum: 
ned, 03/25/2018 - 10:15

ŠTIKAPRON (25. marc) —Muški jačkarni zbor četveroglasno će jačit tradicionalnu „Muku Kristuševu po sv. Mati“ pod pelja­njem Huberta Palkovića;

sastav se je pomladio i povećao za pet jačkarov;

na Macicnu nedilju, 25. III. (10.15) u farskoj crikvi.