XV. Šopronski hrvatski dani

Datum: 
sub, 06/24/2017 - 19:30

ŠOPRON (23.-25. junija) — XV. Šopronski hrvatski dani;

 

pe­tak 23. VI. (18:00) prezentacija »Regionalnih Studija IX«;

otvara­nje izložbe »Svi naši hrvatski da­ni«;

noćno razgledanje Šoprona, T.S. Bondersölj u Levandi;

subota 24. VI. (19:30) Gala program s Kud Draganić i Kud Mičevec u Liszt Ferenc Konferencijskom centru;

Tamburica uz oganj

Datum: 
pet, 07/14/2017 - 19:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću;

točnje informacije tel. 02682/66500

Tamburica uz oganj

Datum: 
pet, 09/01/2017 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću;

točnje informacije tel. 02682/66500

Tamburica uz oganj

Datum: 
pet, 08/11/2017 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću;

točnje informacije tel. 02682/66500

Tamburica uz oganj

Datum: 
čet, 07/27/2017 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću;

točnje informacije tel. 02682/66500

Tamburica uz oganj

Datum: 
pet, 07/21/2017 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću;

točnje informacije tel. 02682/66500

Tamburica uz oganj

Datum: 
pet, 07/14/2017 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću;

točnje informacije tel. 02682/66500

Tamburica uz oganj

Datum: 
pet, 07/07/2017 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću;

točnje informacije tel. 02682/66500

Tamburica uz oganj

Datum: 
pet, 06/30/2017 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću;

točnje informacije tel. 02682/66500

Pitanje političarom gdo će s kim pojti u koaliciju jur jako dosadjuje narod!

Petar TyranNa početku veljek jasna poruka: Triba kritizirati novinare i novinar­ke zbog stalnoga povaljanja jednoga tr istoga pitanja au­s­trijskim političarom: Gdo će s kim koalirati, dakle gdo će s kim pojti u savez po dojdu­ći izbori za Nacionalno vije­će i gdo će s kim sastaviti no­vu sa­veznu vladu. To pitanje, ne samo da je besmisleno, nego je u medjuvrimenu i tupo i do­sadjuje i zamara ne samo po­li­tičare i političarke nego pred svimi čitalačku ili gledalačku publiku. Triba, naravno otvo­reno kritizirati i političare i političarke: nimaju hrabrosti da jasno velu, da im je ovo stal­no ponovljeno pitanje prebedavo i nimaju hrabrosti da priznaju da im, naravno, stoji do čuvanja moći i da su za­to po sebi razumljivo pripravni se sa svakim „leći u stelju“.