Minstar Kurz: EU je paralizirana — ali istupanje Austrije ne dolazi u obzir

BEČ — Ministar vanjskih p­o­slov Austrije Sebastijan Kurz izjavio je da istupanje Austrije iz članstva EU nije zamislivo, kao i da je neophodno da se EU, malimi koraki reformira.

On je, govoreći 23. novemb­ra na proslavi 25 ljet postoja­nja Austrijskoga društva za e­u­ropsku politiku (OeGfE) u Be­ču, istakao da je EU za njega i čitavu generaciju koj pripada dio normalnoga života, ki nigdo ne dopelja u pitanje.

Tagovi: 

KUGA — Mla­di zimski koncert

Datum: 
ned, 12/04/2016 - 15:00

VELIKI BORIŠTOF — Nedilju, 4. 12. (15.00) — Mla­di zimski koncert

 

sudjeluju:

 

Chor der VS Horitschon, Chor der Nms Horitschon, Kuga Dičji zbor, Violinklasa Centralne mu­zičke škole Gornja Pulja Pasti­ccio, narašćajni ansambl Centralne mu­z. škole Open strings.

KUGA — "Znan­stveni članki gradišćanskih Hr­vatov"

Datum: 
pet, 12/02/2016 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF — Petak, 2. 12. (19.30) — Znan­stveni članki gradišćanskih Hr­vatov;

 

muzički okvir: Jam-trio, po­zdrav i moderacija Marko Zvo­narić, projekt predstavljaju Gerlinda Ste­rn-Pauer i Sarah Karall;

autorice: Silvija Bucolić, Lidija Novak, Ivan Rotter i Katarina Tyran;

 

promocija knjige: Rudolf de Cillia, sve­u­či­lišće Beč.

Božićni koncert u Vincjetu

Datum: 
čet, 12/08/2016 - 16:30

VINCJET (8. decembar) — FG Skupčina poziva na Božićni koncert;

 

sudjeluju:

Tamburica i zbor Mali Borištof; naraštaj Skupčine; Tamburica Skupčina;

 

četvrtak, 8. XII. (16.30) u hodočasnoj crikvi;

 

po koncertu agapa pred crikvom.

Bruji & Bališ

Datum: 
pon, 12/05/2016 - 21:00

BEČ (5. decembar)— Bruji & Bališ:

 

vrhunski rock-sastanak u be­čkom Chelsea;

 

petak, 5. XII. (21.00) Lerchenfelder Gürtel pod U-Bahnbögen 29-32; (12/15€).