Nakovićevo naticanje u lipom govoru u OŠ »Mihovil Naković« u Koljnofu

Osmorazredna osnovna ško­la »Mihovil Naković« u Kolj­nofu je 19. oktobra priredila jur tradicionalno 21. po re­du jezično naticanje u lipom govoru. Oko 70 dice od 6 do 14 ljet iz dvojezičnih osnovnih škol ugarskoga dijela Gradišća se je naticalo u četiri starosni kategorija. Lje­tos su školari dolnjih razredov pred stručnim žirijom recitirali hrvat­sku pjesmicu pokojnoga pjesnika iz Petrovoga Sela Lajoša Škrapića, a školari viših razredov su pr­o­čitali tekst Pe­t­ra Jandriševi­ća. Dir. Agnjica Sárközi i orga­nizatorica In­grid Klemen­čić su zadovoljne s jezičnim zna­njem dice.

Ča divokoza ili puk imaju skupnoga s pivom?

Pivo je optimalan zimski piliš, iako je kot nacionalno piće obljubljeno i ljeti. U ze­m­lja europskoga sjevera ljudi ra­do piju pivo, ne samo ljeti, ne­go i zimi. Ljeti se ljudi uz pi­vo družu u piv­ski vrti. Onde si tišu žaju s lager pivom, ko ima manju količinu alkohola. Ljeti lako pi­vo osvježuje. Da se ne bi do­spilo stepliti u vrućem zraku, lager pivo br­zo popijemo. Nasuprot to­mu postoju i jača piva, ke polako pijuckamo u­pravo zbog ve­ćega udjela alkohola.

Tagovi: 

Ste znali? - Od čega nastaje plak na zubi?

Zubni plak je biofilm bakteri­jov na zubi i na zubnom me­su. On postoji od različnih sokov, koga produciraju te bakterije, ke iritiraju zub­no meso i njegovu potporu za zube, da bi čvrsto držali. Na­žalost plak more prouzrokovati parodontozu. Iako se veli, da se redovitim pranjem zu­bi plak more odstraniti, do­b­ro znamo da to ne funkcioni­ra kompletno. Časopis Sci­e­n­ce Daily piše da kokosovo ulje more prepričiti, da nam se počnu raspadati zubi i da nam se upali zubno meso.

Tagovi: 

Premijer Plenković: suočiti se s prošlošću

Plenković: Došlo je vrime za suočavanje s prošlošću, bez istine nima prave pomirbe u društvu — To je najavio premijer RH Andrej Plenković.

ZAGREB/MARIBOR — Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Ple­nković istaknuo je u četvrtak navečer, 27. oktobra u Dnevniku Htv-a kako je sv­o­jom nazočnošću na ov dan na pokopu žrtav jugoslavenskoga komuni­stičkoga režima 1945. ljeta, ekshumiranih iz stratiš­ćev Huda jama u Sloveniji, htio poručiti da je došlo vrime za suočavanje s prošlošću. „Mi smo u situaciji da se mn­oge in­formacije, ke javnosti nisu bile poznate do 1989-90. ljeta, otkrivaju 70 ljet po kraju II. svit­skoga boja.

Kade su časi kada se je još mo­glo šparati a zato dostalo još i kamatov

Petar Tyran

Prošao je i Državni svetak, ali bi bilo bolje reći praznik, jer svetak se od­naša pred svim na crikvene svetke, a praznik na dan ka­da se praznuje (!?) i kada se ne djela, a to je 26. oktobra*) u Austriji. S narodnimi grupa­mi ods. nacionalnimi m­a­nji­nami u Austriji to nima nika­kove veze, jer se manjine posebno — iako sve slabije — spominju 15. maja 1955. ka­da je potpisan Državni ugovor u Beču s poznatih 5 točak Članka 7 u ki su zagarantirana manjinska prava u Austriji.