Nazivi za misece - Mali jezični savjeti

Uz medjunarodne/internacionalne nazive za misece kot su to januar, februar… koristimo u gradišćanskohrvatskomu jeziku u posebni prilika i hrvatske nazive za misece. To je tradicija, ku njegujemo jur stoljeća dugo. Tako su jur u Novom horva­czkom kalendaru, ki je 1806. ljeta tiskan u Šopronu, zapi­sana imena misec na dva na­čine. Uz naziv julius (čitaj: j­u­lijuš) piše i jakovcsak (1806: 17) ili uz decembar i naziv grodan (1806: 26).

Ča bi muži tribali znati o kravati, da bi izgledali hip?

Kravata je samo jedan detalj u cijelom outfitu muža, ali ona mu more poboljšati atra­k­tivitet. Kravata već zdavno ni­je mišljena samo za službene sastanke ili za svetačne manifestacije! Svaki muž kroza nju more nastati gentleman, go­spodin sa stilom. Svejedno, je li se redite na večernji izlazak ili na poslovni sastanak, optimalno svezana kravata mo­re biti on detalj, ki odlučuje, kakov dojam ćete ostaviti na druge. Kroj i tekstura kravate odlučuju, je li ćete izgledati ležerno ili formalno.

Tagovi: 

U Hrvatskoj posluje 700 austrijskih firmov: Tako opsežna je poslovna suradnja

Jur drugi put ovo lje­­to Šibe­n­sko-kninska županija predsta­vila se je u Beču. Go­s­poda­r­ski skūp u palači Esch­en­bach otvorio je predsjednik Ögv-a Andreas Gnesda, a nazočne je pozdravila hrvatska veleposlanica u Austriji dr. sc. Vesna Cvjetković.

Premijer Plenković: „Potpred­sjed­ni­ki Vlade ujedno ćedu biti i ministri“

ZAGREB — Andrej Plenko­vić je ispred sjedišća HDZ-a u petak komentirao pregovore HDZ-a i Mosta. „Ovo je rezultat jednoga ispravnoga pristupa pregovorom. Metodološki je sve napravljeno, kako ja sm­atram da je primjereno uz jednu racionalnu Vladu, pravi­čnu podjelu resorov ka reflektira izborni rezultat. Napodne je to priopćeno javnosti.

Tagovi: 

Umro je dopisnik i HN Ðuro Franković (71) urednik zbornikov i čuvar hrv. jezika i pisma

U nedilju, 9. oktobra je po kratkoj i teškoj bolesti nenadi­jano umro Ðuro Franković sa 71 ljetom života. Hrvatski književnik, etnograf, povjesničar i publicist iz Madjarske je većinu svojega života prebavio u Pečuhu (Peticrikva) na jugu Madjarske. Ðuro Franković se je rodio 9. februara 1945. ljeta u Foku u Podravini. Diplomirao je povijest i hrvatskosrpski jezik i književnost na Visokoj učiteljskoj šk­o­li u Pečuhu. Bio je redoviti suradnik u Panonskom institu­tu u Pinkovcu i povrimeni dopisnik i u Hrvastki novina i u Gradišće Kalendaru. Suradjivao je kao novinar u hrv.-srp. uredničtvu Radio Pečuh. Suutemeljitelj je Saveza Hrvata u Madjarskoj i njegov prvi predsjednik od 1991. do 1993.