KUGA — Hrvatski kiritof

Datum: 
ned, 10/23/2016 - 15:00

VELIKI BORIŠTOF — Nedilja, 23. 10. (15.00) Hrvatski kiritof: Hajdenjaki & m­a­li, sridnji i veliki; Folklorni ansambl Koprivnica (HR) & Di­čja grupa Koprivnica, Folklorna sku­pina Ðiran (otok Ugljan, HR).