Moglo bi dojti do novoga rasporeda snag u brigi za gradišćanske Hrvate

Petar Tyran

Dokle se je po biškupljevoj najavi lani 18. decembra po velikom bo­žićnom koncertu »Pax et bo­num« (Mir i dobro) u file­škoj crikvi još različito i nejasno tumačilo ča bi mogla biti odnosno ča bi mogla nastati kulturno-prosvjetna u­dr­uga »Hrvat S.A.M« (ovo su inicijale za Slovačka-Austrija-Madjarska) po službenom po­hodu dijecezanskoga biškupa Željeznoga, mons. dr. Egidija Živkovića hrvatskomu premi­jeru Andreju Plenkoviću kao i zagrebačkomu nadbiškupu kardinalu Josipu Bozaniću sa­da se kaže jasnija slika.

Balkanska ruta je zatvorena pred ljetodan

Balkanskom rutom zatvorenom pred ljeto dana danas dolazi zanemariv broj mig­rantov u Europu, ali velik je problem trenutno Sredoze­m­lje kade se je broj migrantov iznimno povećao i ovde je nužno prominiti politiku, rekao je u utorak, 14. feb­ru­ara u Beču austrijski šef diplomacije Sebastian Kurz po sastanku s hrvatskim kolegom Davorom Ivom Stierom.

Tagovi: 

Hrvatski premijer Plenković primio biškupa Živkovića i zahvalio na očuvanju identiteta

Hrvatski premijer Andrej Plenković primio je u četvrtak, 16. februara mons. Egidija Živkovića, željezanskoga biškupa komu je, kao i gradišćanskim Hrvatom, zahvalio za očuvanje kulturnoga i jezičnoga identiteta jur već skoro petsto ljet, ne samo u Austriji nego i u Slovačkoj i Madjar­skoj, uvelike zahvaljujući djelovanju Katoličanske crikve, priopćeno je iz hrvatske vlade. Živkovića pratio je franjevac i farnik u Filežu fra Božidar Blažević.

Austrija i Nimška prognale turske diplomate: vjerske organizacije su koristili za špijuniranje!

Turska islamska zajednica Diyanet je u mnoge europ­ske pa i zemlje Balkana po­slala atešee za vjerska pita­nja čija je uloga, prema pisa­nju turskih opozicionih medijov, prvenstveno da u suradnji s turskom obavještajnom službom Mit špijunira­ju pretežno opoziciju turske Vlade kao i vjerske aktivnos­ti ostalih islamskih zajednic. Prije nekoliko miseci nim­ška vlada je protirala tursko­ga atešea za vjerska pitanja iz svoje zemlje optužujući ga za špijunsku djelatnost, a aktiv­nosti imama Turske Islamske zajednice-Diyanet u Nim­škoj uzela na razmatranje.

Zač je svaki človik jur koč bio ljubomoran?

Nijedan človik ne more tvrditi da još nije bio ljubomoran. Rič „ljubomora“ je na­stala od dvih riči, od „ljubavi“ i od „more“. Ljubav je jaka ćut simpatije prema drugomu človiku. „Mora“ je duševna bol i tuga, ka človika muči, ada mori. To znači da je ljubomora ljubav, ka boli. Ljubav človika boli onda, kad se boji da bi mogao izgu­biti ljubljenoga človika. Gdo živi u partnerstvu, je koč jur oćutio ža­lac ljubavi, i to ljubomoru.

Tagovi: 

Zač se branimo novih riči?

Jezično znanje svakoga pojedinca raste iz dana u dan. Ako si pogledamo kako to funkcionira u nimškom jezi­ku kod nas, moramo prizn­a­ti, da i ta jezik obogaćujemo redovito novimi izrazi. Pred desetimi ljeti nije još postojao izraz Sondierungsgesprä­che. Ili pomislimo sa­mo na vrlo zanimljive izraze kao Ab­wrackprämie, twittern, Hüftgold, fremdschämenili Koma­saufen. Ove riči su prema Welt online na popisu naj­važnijih novih nimških riči, ke su objavljene u Dudenu, a to su samo neke od 5000 novih riči, ke moremo najti u aktu­alnom izdanju Dudena. Pet ti­suć novih riči! A mi se uzruja­vamo, ako čujemo samo jed­nu novu rič, ku do svih dob ni­smo upotribljavali. Kako ćemo obogatiti naše jezično izražavanje, ako za skoro svaku no­vu rič velimo: „To nij po našu!“?