Hrvati u Srbiji mogli bi dostati ča jur dugo imaju Srbi u Hrvatskoj

Srbija je pripravna razmotri­ti izmjenu zakonskih rješenj, pa i promjenu Ustava, kimi bi se omogućilo hrvatskoj m­anjini izravnu zastupljenost u parlamentu Srbije, naveo je med ostalim novi predsje­d­nik srpske strane u Medju­narodnom mišovitom odbo­ru (Mmo) Srbije i Hrvatske Ivan Bošnjak ped kratkim u Subotici.

Komisija Vijeća Europe se informira

Utorak, 10. oktobra u Beču, srijedu 11. u Kugi u Velikom Borištofu a pak opet u Beču četvrtak, 12. oktobra sas­ta­la se je djelatna grupa komi­sije Vijeća Europe sa zastu­p­niki narodnih grup, ka kontrolira, je li se Republika Au­s­trija drži Europske čarte za regionalne i manjinske jezike. Dva dane je delegacija od četirih stru­č­njakov razgovarala sa zastupniki narodnih grup, nevladinih organi­zacijov i medijev. Četvrtak su se sastali s predstavniki ministarstav i polit. stranak.

Kad odrašćena dica živu doma...

Austrijanska dica se prosje­č­no po 25. rodjendanu ise­lu iz roditeljskoga stana. Tim oni malo kraće ostaju u maminom hotelu nego ostali gradjani Eu­ropske unije, ki proj­du s 26-imi lje­ti. Hrvati najdug­lje uživaju mamine usluge, ar stoprv po 31. rodjen­danu velu zbogom roditeljskomu do­mu. Najkraće osta­ju doma mladi Švedi. Oni najkas­nije s 20-imi ljeti sprhnu iz roditelj­skoga gnjazda. I Slovaki,Talijani, Grki i Španjolci najvolu čučati do­ma kod ma­me.

Tagovi: