Kako stariti, kad je starenje sramota?

Europa stari, a to je i u austri­janskom trendu. Kod nas sve već ljudi umira, a manje ih se rodi. S tim se broj starjih ljudi povećava, a broj mladih smanjuje. Ti podatki pridonašaju stilu žitka, u kom mladost nastaje pravi kul­t. Morebit da upra­vo sve manji broj mladih ljudi uti­če na elitarni položaj mla­dine u našem društvu. Muzika, moda, mediji, mar­keting, sve se orijentira prema mladomu človiku. A mladi človik mo­re konzumirati po­nudjeno zato, kad mu to finan­ciraju njegovi starji i staristarji.

Tagovi: 

Oni idu i oni gredu

U zadnjem broju naše kolum­ne smo se bavili konjugacijom glagolov e-, i- pak a-konjugacije kade smo upozorili na to, da se u gh. književnom jeziku preporučuju kratki obliki u 3. licu množine.

 

Pokidob već nij bilo mjesta upozoriti na iznimke, ćemo danas još spomenuti, da su kod sljedećih dvih glagolov ispravni pravoda duži a ne kraći nastavki, a to su: ću, ćeš, će, ćemo, ćete, ćedu i grem, greš, gre, gremo, grete, gredu. Pri­mjeri u rečenici: U njevoj obitelji ćedu Majkin dan svečevati tajedan kašnje, jer je jedno dite na službenom putovanju. Moji roditelji gredu redovito k sv. maši.

Ste znali? - Prlje se je djelo plaćalo pivom 

Danas se naše djelo plaća pi­nezi. Djelači, ki su pred 5300-imi ljeti zidali mezopotamske palače su bili plaćeni pivom. To je bilo još vrime, kad se je trgovalo minjbom (Tauschhandel). Dva trgovci su mi­njali svoje produkte, ki su otprilike bili isto vridni. Jedno od sredstav plaćanja je bilo i pivo, morebit najstarji alkoholnih piliš človičje povijes­ti. Dokaze o plaćanju pivom su znanstveniki otkrili na pločici, na koj je to bilo dokumentirano ­klinastim pismom (Keil­schrift). 

Tagovi: 

Uz čestitke za srebrni jubilej Dvojezičnoj saveznoj gimnaziji u Borti

Petar TyranJoš se mnogi spominjaju, kako je bilo teško, mu­č­no i najprvo skoro bez izgleda, da bi i Hrvati i Hrva­tice u Gradišću dostali kona­čno gimnaziju po uzoru k­o­ru­ških Slovencev u Celovcu (Klagenfurt). Slovenci su tu gimnaziju bili dostali jur 1957. a to ne kao dvojezičnu, ne­go slovensku gimnaziju. To gradišćanska politika tada ni­je željila, pred svim to nije ka­nio ni tadašnji zemaljski poglavar Lovre Karall (Övp), o­čigledno iz straha segregaci­je i prevelikoga otpora sa stra­ne i Nimcev u zemlji a mogu­će i iz tada još prisutnoga straha da se „naši“ ljudi ne­ć­e­du dovoljno naučiti nimški.

Zastupniki narodnih grup na razgovori i za zastupnicom Slobodarske stranke

Po sastanku zastupnikov savjetov austrijskih narodnih grup s Nikijem Berlakovićem i Reinholdom Lopatkom od Övp-a koncem aprila, su se pandiljak, 22. maja sastali zastupniki narodnih grup s Fpö-političari u parlamentu. Govoračica za narodne gru­pe u Slobodarskoj stranki, Anneliese Kitzmüller i Johannes Hübner, su sudjelovali pri ovom razgovoru, pri kom je pretežno išlo za naobrazbenu reformu i mnogo­diskutiranu novelu zakona za podupiranje štampe.

Tagovi: 

Hrvati odali počast lokalnim stanovnikom ke su ubili partizani po izručenju u Bleiburgu

Glavna ideja ove inicijative bi­­la je da se svim nedužnim žrtvami po drugom svitskom bo­ju bez obzira na nacionalno­st i vjeru triba odati počast. Ma­sakr na Bleiburškom polju po završetku drugoga svitskoga boja nije bio samo tragičan za izbiglice s prostora bivše Jugoslavije. Med nedužnimi žrtvami Titovih partizanov u Koruškoj bilo je i domaće st­a­novničtvo ko je nastradalo po završetku boja.