Hrvatsko kulturno društvo u Jandrofu

HRVATSKI JANDROF — U domu kulture u Hrvatskom Jandrofu (Slovačka) su u nedilju, 27. marca održali generalnu sjednica Hrvatskoga kulturnoga društva Hrvatski Jandrof. Jandrofski Hrvati i Hrvatice su si odibrali novi odbor Hkd-a. Dosadašnju predsjednicu Hkd-a, Hildu Mitterpach je po izbori zaminio inž. Rudolf Streck dosadašnji dopredsjednik Hkd-a Hrvatski Jandrof.

Ste znali? Protuliće počinje trikrat

Sjeverna i južna Zemljina polutka (nördliche und südliche Halbkugel) su tokom ljeta jednoč već, a onda opet manje udaljene od Sunca. Zemlja se pod nagibom od 23,5 stupnjev obraća okolo Sunca. Iz toga proizlazu četire ljetne dobe. Sunčani traki svenek u drugom kutu dospenu na površinu Zemlje. To prouzrokuje, da je po danu različno dugo svitlo. Oko 21. marca i 23. septembra u dvanaest uri napodne Sunce stoji okomito, vertikalno prema ekvatoru. Na te dane je i na sjevernoj i na južnoj hemisferi 12 uri dugo dan i 12 uri noć.

Tagovi: 

Sambotel: proslava 20 ljet Društva gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj

Društvo gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj Dghu svečuje 20. obljetnicu utemeljenja odnosno postojanja. Tim povodom su u subotu, 26. marca u Sambotelu držali svetačnu sjednicu, bogat kulturni program s predavanji i dokumentarnom izložbom, a na kraju pak s obiljnim bifeom. Predsjednik Dghu, Csaba Horvat je prilikom ovoga jubileja podilio medalije zahvalnice.

Potpisali su partnerstvo Kiseljak-Koljnof

Općina Koljnof je četvrtak, 24. marca potpisala partnerstvo s općinom Kiseljak u centralnoj Bosni (35 km sjeverozapadno Sarajeva i ima 24.000 stanovnikov). Na općinskoj razini za Koljnof je ovo prvo oficijelno partnerstvo s drugom općinom. Predvidjaju suradnju na gospodarskom polju — a načelnik Koljnofa Feri Grubić si očekuje pomoć na kulturnom i školskom polju. Kao prvi korak kanu na misecdan pozvati dvi učiteljice iz Kiseljaka, ke bi pomagale pri podučavanju hrvatskoga jezika u osnovnoj školi u Koljnofu.

Tagovi: 

Hrvatska kulturna nagrada za narašćaj »Mini-Metron« Elektrikerom

Hrvatska rock-grupa Elektrikeri iz sridnjega Gradišća je odlikovana nagradom »Mini-Metron« 2010. Ovu godišnju nagradu za angažiran narašćaj je Hrvatski centar u Beču dodilio jur po treti put. Elektrikeri jaču vlašće kompozicije na hrvatskom i engleskom jeziku. Dobitniki su 1. Panonskoga festivala protestnih jačak. Pri naticanju International live award 2009. su  položili 3. mjesto. Član žirija Lidija Novak je istaknula, da se Elektrikeri svojom muzikom angažiraju za hrvatski jezik a to ne samo unutar gradišćanskohrvatske scene nego i izvan.

 

Tagovi: 

Ste znali? Nešto o braći Grimm

Skoro nemoguće je, da gdo od nas ne pozna Sniguljicu, Črljenkapicu, Ivicu i Maricu ili Trnoružicu. To su povidajke našega ditinstva. Manje je poznato, gdo je pobrao i publicirao te narodne povidajke. Zbirke u dvi sveski Dičje i obiteljske povidajke (Kinder- und Hausmärchen), izašle 1812. i 1815. su publicirali braća Grimm (Gebrüder Grimm), Jacob i Wilhelm Grimm. Dičja fantazija bi bila čuda siromašnija prez ovih nam dragih povidajkov.

 

Tagovi: