Ča nam govori plač bebice?

Nije ugodno poslušati, kako se plače bebica, a uopće ne ako je to vlašća. Ali važno je znati da je plakanje potribno svakomu zdravomu novorodje­nomu ditešcu, ia­ko dura sko­ro če­tire ure na dan. Ako novopečena mama ili tata zna­ju, da im plač ne­što govori, je laglje podnašati ga. Novorodjeno di­te se plače, kad plačem komunicira i kad ka­ni ne­što poru­či­ti starjim. Ako mama i tata ne uganjaju, ča im dite plačem govori, se ono dalje plače. U zapadnoj kulturi su starji na­u­čni, da odgovaraju na plač diteta. Dite nije svenek uz majku, a kad zavikne, ona zna da ditetu nešto fali. U neki kultu­ra starji dicu cijelo vrime nosu, a pak ona rijetko spušćaju glas. Ipak njeve mame znaju, kada su recimo gladna. Kad je dite stalno uz svoje roditelje, mu nije potribno da viče.

Tagovi: 

Ste znali? - Ča sol sve zna?

Mala količina soli more riješiti mnoge probleme u domaćinstvu, i to na lakocjen način.

Čišćenje pigle: Ako nam se ča zalipi na pigli, moremo sol postrovašiti na masan papir i potom vruću piglu postaviti na njega i brzo će pigla biti čista.

Čišćenje plise: Plisu moremo odstraniti s pastom od soli i soka od citrone.

Tagovi: 

HKD Napredak oštro odbija stalne na­pade Dodika na biškupa Franju Komaricu

Napadi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na banjolučkoga biškupa Franju Komaricu predstavljaju otvorenu prijetnju ka je nedopustiva, stajališće je uprave Hrvatskoga kultur­noga društva NAPREDAK iz koga su 24. aprila pozvali sve odgovorne da biškupa branu ali i da se ne dopusti da ostane zamagljena istina o progoni i obespravljenosti Hrvatov u RS na ku on upor­no pokazuje.

Tagovi: 

Petar Tyran u Dvojezičnoj novoj sridnjoj školi Veliki Borištof o književnosti i novinarstvu

Predavanje u Novoj sridnoj školi

U dvojezičnoj Novoj sridnoj školi Veliki Borištof nas je pohodio Petar Tyran, i je govorio o njemu i njegovi pjesmica. Školari i školarice svih razredov i učitelji su poslušali njegovo predavanje.

1. maj uoči političkih promjenov — protiv koga poziva „Internacionala“

Petar Tyran

1. maj, Dan djela, državni praznik, je dao priliku svim političkim stran­kam u Austriji, da držu svoje prvo­majske manifestacije, sveta­čnosti i da njevi vrhovni zastupniki držu govore povo­dom ovoga dana i da tom pri­likom odbriznu svojim kontrahentom i drugim političkim partijam u borbi za vlast i im predbacivaju ča krivo dj­elaju. To nije ništ novoga, to je bilo zapravo svenek ta­ko. Samo da je ovput bilo još ma­lo oštrije, jer očekuju pa­r­la­mentarne izbore — još ovo ljeto aki bi išlo po opoziciji, oporbi, odnosno kljetu, ka­­ko tvrdu vladajuće dvi stranke.

Francuska: E. Macron protiv M. Le Pen

Francuzi su dvi najveće političke stranke, republikance i socijaliste, eliminirali u pr­vom krugu, u bitku za pre­d­sjedničku fotelju ulazu dvi radikalno različite vizije.

PARIZ — Centrist Emmanuel Macron dostao je 23,82% glasov, a čelnica Nacionalne fronte Marine Le Pen 21,58%, pokazali su gotovo potpuni rezultati francuskih predsjedni­čkih izborov ke je objavilo Ministarstvo unutarnjih poslov, a dio pobijedjenih kandidatov od­mah je pozvao svoje birače da u drugom krugu daju potporu Macronu.

Tagovi: 

Prijave za studij gradišćanskohrvatski/hrvatski još samo do 15. maja

Polag novoga studijskoga za­kona se širom Austrije mora­ju do najkašnje 15. maja prijaviti za studij svi, ki kanu bi­ti učitelji/učiteljice ili profesori/profesorice. To valja i za one, ki namjeravaju upisati studij Gradišćanskohrvatski/ Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu. Kasniji upisi već nisu mogući!