1 milijun potpisov će potvrditi da manjine obogaćuju Europu!

Petar TyranFederativna unija europ­skih narodnosti Fuen jur duga ljeta djeluje u korist narodnih manjin u Eu­ro­pi i je svoje djelovanje pro­š­i­rila ne samo prema sjeve­ru i sjeveroistoku, nego u zadnji ljeti prema jugu i jugoistoku. Gradišćanski Hrvati u Austriji su u Fuen-u zastupani ta­kaj jur duga ljeta a u novije je uz Hkd u Gradišću u Fuen-u sve aktivniji i Hrvatski centar u Beču. Tako je Hkd bio organizirao godiš­nji Fuen-kongres 2011. ljeta u Željeznu.

Hrvati u Srbiji želju ča imaju Srbi u Hrvat­skoj: „Dok se to ne ispuni, bit ćemo taoci“

Predsjednik Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini Tomislav Žigmanov je u srijedu, 24. maja ocijenio ka­ko je uspjeh predstavnikov srp­ske manjine na lokalni iz­bori u Hrvatskoj rezultat postoja­nja zajamčenih mandatov, na čemu Hrvati u Srbiji ljeta du­go bezuspješno inzistiraju.

SUBOTICA — „Ovako ča omogućuje institut zajamčenih mandatov: Za tako ča se za­la­žu i Hrvati u Vojvodini! Čeka­mo isto“, napisao je na svojem Twitter profilu Tomislav Žigmanov komentirajući izjavu predsjednika Srpskoga narodnog vijeća i potpredsjednika Sdss-a Milorada Pupovca o dobri rezultati predstavnikov srpske zajednice na lokalni izbori u Hrvatskoj.

Sporazum izmed R Hrvatske i Črne Gore

U Zagrebu je 24. maja o­držana 2. sjednica Me­dju­vla­dinoga mišovitoga odbora za provedbu Sporazuma iz­med Hrvatske i Črne Gore o za­šći­ti prav manjin. Čla­ni odbora imenovani su od vladov Republike Hrvat­ske i Črne Gore. Činu ih predstavniki nacionalnih manjin i predstavniki nadležnih ministarstav i u­r­e­da (kultura, vanjski posli, o­brazovanje, unutarnji po­s­li).

Tagovi: 

Političari na maši u čast blaženiku Alojziju Stepincu

Pred početkom ma­š­noga slavlja nedilju 21. maja u zagreba­čkoj katedrali, kardinal Josip Bozanić zaželjio je teplu do­brodošlicu hodočasnikom i sa željezan­skim biškupom mon­sinjorem dr. Egidijem Živkovićem razminio prigodne dare.

ZAGREB — Željezanski biškup mons. dr. Egidije Živković istaknuo je u nediljnoj homiliji na gradišćanskohrvatskom jeziku u zagrebačkoj katedrali da su gradišćanski Hrvati došli na shodišće u Zagreb na grob kardinala bl. Alojzija Stepinca da se spomenu svojih korijenov i ohrabru za daljnje zajedni­čko putovanje s matičnim narodom u srcu Europe.

U znaku bl. Alojzija Stepinca: Povijesno shodišće gradišćanskih Hrvata u Zagrebu

Na trodnevnom shodišću u Zagrebu, 19, 20. i 21. maja boravili su hodočasniki ki su pristigli iz Austrije, Madjar­ske i Slovačke kade živu gra­dišćanski Hrvati pod pelja­njem biškupa Željeznoga dr. Egidija Živkovića. Kad su Hrvati iz ovih krajeva otišli u novu domovinu onda su sa sobom uzeli tri stvari: vje­ru, materinski jezik i kulturu, a posebno dvi vridne ruke. Te ruke su sklopili na molitvu, ali su s timi rukami i izgra­d­jivali novu budućnost, no­vu domovinu. Svetu mašu je m­u­zički oblikovao zbor gradiš­ćanskih Hrvatov iz trih držav imenom Pax et Bonum pod peljanjem Ive Šeparovića. Sudjelivalo je 150 jačkarov i jačkaric, ki su bili obličeni u različni hrvatski nošnja.