Ako gradjani velu „da“ Katalonija bi mo­gla proglasiti nezavisnost za tri misece

Vladajuća koalicija u špa­njolskoj pokrajini Kataloniji objavila je 4. junija da će referendum o samoodredjenju ki namjerava organizirati u oktobru odmah ići u primjenu tr da će smjesta proglasi­ti nezavisnost ako pobijedi da.

MAC — „Ako je većina glasov u korist osnivanja katalo­n­ske republike, tribat će očigle­d­no i neposredno proglasiti nezavisnost“, rekla je regionalna zastupnica Cup-a (krajnja livi­ca, separatisti) Gabriela Serra na predstavljanju zakona ki će poslužiti za organiziranje refe­renduma. Ta zakon će „ustanoviti iznimni pravni režim“, rekao je nešto ranije zastupnik Jordi Orobitg iz koalicije »Zajedno za da«, sastavljene od se­paratistov desnice i livice. „Pre­vladat će nad drugimi propisi, objasnio je drugi zast­u­pnik te koalicije Lluis Coromi nas.

Slovenski Hrvati želju status nacionalne manjine: sastali se s Milasom

U pandiljak 3. julija, Zvonko Milas, državni tajnik Sre­dišnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske održao je djelatni sas­tanak u Ljubljani s predst­a­v­niki Saveza hrvatskih druš­tav u Sloveniji. Na sastanku se je razgovaralo o potpori hrvatskoj zajednici u Sloveniji na nje putu k priznanju statusa nacionalne manjine, obrazovanju na hrv. jeziku tr pripravi i provodje­nju projektov i programov hrvatskih društav unutar Shds-a. 

Austrija se zbog izbiglic pripravlja za oštru kontrolu granice s Italijom

Austrija se pripravlja za ošt­ru kontrolu granice s Italijom u bliskoj budućnosti, izjavio je austrijski ministar obrane Hans Peter Doskozil, ukazujući na sve veći broj mi­grantov ki stižu u juž. Italiju.

BEČ/RIM — Vojska se pripravlja u roku od 72 uri posla­ti 750 vojnikov da pomoru po­liciji na granici, rekao je Doskozil u razgovoru za dnevnik Kronen Zeitung. „Očekujem da će se to dogoditi vrlo brzo“, rekao je. Po podatki Medjuna­rodne organizacije za migraci­je, već od 12.000 migrantov stiglo je u Italiju samo u prošli dani.

Rancem u obrazu ne moremo ujti!

Ranci su zrcalo naše genet­­­s­ke predispozicije, ali i vanj­skih i okolišnih faktorov. Nje si ne moremo prišporiti, ali proces nastanka moremo za­u­staviti. Gdo zaran do­sta­­ne rance, on vje­rojatno ima su­hu kožu i nejedn­a­ku pigmentaciju. Koža stari ravno tako kot i svi drugi organi človika.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako da muškatli rado piju mliko? 

Pelargoniju u narodu zovemo muškatl. Ona cvate od kasn­o­ga protulića do kasne jeseni pak je zato jako ob­ljubljena. 
Ona potiče iz Južne Afrike, ali još u 18. stoljeću je dospi­la u Europu. Pokidob da nje žilje ne podnaša mnogo vla­ge, ju moramo poljivati samo, kad joj je zemlja u loncu 2 centimetare diboko suha. Pri zalivanju moramo paziti, da poljivamo samo zemlju, u ku je zasadjena. Kad su joj lišće ili cvijeti stalno vlažni, po­č­nu gnjiti. Pelargoniji je potribno mno­go sunca i temperatura viša nego 13 Celzijevih stupnjev. Na balkonu, ki je okrenut prema jugu, joj je mjesto optimalno. Važno je, da od­cvale cvijete muškatla odšći­p­nemo, ar tako potičemo na­sta­nak novih cvijetov. 

Tagovi: