Graničarski bal u Filežu opet s posebnom atrakcijom u polnoć

Hrvatski bal folklorne grupe Graničari u sridnjogradišćanskom Filežu (Nikitsch) ima jur dugu tradiciju isto kako i to, da ga organiziraju u krčmi Karall-Divoš. U Filežu je bojsek isto tradicija, da se kasnije ide na priredbe — a ovu tradiciju si Filešci držu očigledno i izvan svojega sela, naprimjer i u Beču. Bal su otvorili sami Graničari sa svojom koreografijom »Granice« a za zabavu i ples je svirao Pinka Band.

U polnoć su domaći nastupili sa skeči.

 

Tagovi: 

20. bal Ahkz-a u Beču

BEČ — Austrijsko-hrvatska zajednica za kulturu i šport na čelu s Miroslavom Piplicom je 5. marca priredila svoj u medjuvrimenu jur 20., dakle jubilarni hrvatski bal — ovput u Kursalonu u bečkom Stadtparku. Bio je ovo zaista veličanstven bal koga su muzički pratili i Intrade iz Zadra, pjevač Miroslav Škoro sa svojim bendom i bosansko-hrvatska grupa Harmonius iz Beča. Kroz program su peljali spiker na Hrt-u Mirko Fodor i Tatjana Batinić. Bal je odlično uspio.

(uredn.)

 

Tagovi: 

Jubilarni 20. hrvatski bal u Devinskom Novom Selu s puno gostov

Domaće Hrvatsko kulturno društvo u Devinskom Novom Selu je sada jur po 20. put priredilo svoj hrvatski bal u prostrani dvorana Istracentra. Premda se publika u zadnji ljeti znatno minja, jer je bal sve atraktivniji i za slovačku publiku u ovom sada jur jako velikom predgradju Bratislave, bal je očuvao svoj hrvatski karakter.

To počinje s ulaskom seoske pretpostavnosti na čelu sa zastupniki Hkd-a i člani Rosice. Pozdravila je najprvo Joja Daničová a kroz bal su peljali Kristina Polaková i F. Milošović.

 

Tagovi: 

Dr. Valentin Grandić je navršio 75 ljet života

ŽELJEZNO — Dugoljetni aktivist Hrvatskoga kulturnoga društva, dr. Valentin Grandić, je pred kratkim svečevao svoj 75. rodjendan. Rodjen je u Stinjaki. Od 1975. ljeta se je u Hkd-u kao pravni stručnjak počeo zalagati za hrvatske posle. Dugoljetni je bio član predsjedničtva Hkd-a u Gradišću u kom skromno, tiho ali i diboko i dugotrajno, pred svim ali i djelotvorno orao svoje brazde u narodno hrvatsko tijelo u Gradišću. Puno čega u Hkd-u u zadnji desetljeći ne bi bilo moguće i ostvarivo, da Valentin G.

Tagovi: 

Ste znali? Kako reducirati televiziju?

Mnogokrat iz dugčasa ili trudnoće nažgemo televizor. Ako prethodno študiramo televizijski program, u kom nam ništ ne nudu, televizor ne tribamo ni nažgati. Moremo se veseliti večeru prez televizije. Drugačije je dobro u mnoštvu ponudov odlučiti se za jednu jedinu emisiju izmed mnogih. Sami sa sobom se moremo dogovoriti, da ćemo potom ugasiti televizor. To moremo gledati i kot mali post za vrime korizme.

Tagovi: