Ste znali? Kako njegovati travnik?

Kosilica za košnju trave (Rasenmäher) mora imati oštar nož. Tupi noži moru naraniti travu, ka je pak podložnija betegom.
Na tvrdom tlu je potribno prozračiti travnik. To ide i običnimi vilami. Prozračivanje zapravo nije potribno u njegi travnika zvana na športski tereni i na oni, ki su jako zgaženi. Grabljami se odstranjuju mah (Moos) i mrtvi biljni ostatki, a na prazni mjesti se triba nadosijati nova trava. Ako se trava ne nadosije, na tom mjestu  počne niknuti haluga.

Tagovi: 

Izjava Hkd-a u Gradišću: Dvojezična topografija i službeni jezik u Koruškoj

ŽELJEZNO — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću pozdravlja memorandum za dvojezičnu topografiju u slovenski službeni jezik u Koruškoj, koga su izdjelali skupa sa zastupniki narodne grupe i zemaljske politike. Iz Gradišća nisu uključili niti narodne grupe niti političare, tako da očekujemo da se predvidjeno zakonsko rješenje nikako ne tiče propisov, ki valjaju za Gradišće (osebujno Odredbu o službenom jeziku-BGBl. 231/1990 u.v.o. i Odredbu o topografiji-BGBl.170/2000 u.v.o.) i da oni ostaju kakovi su.

Tagovi: 

Konačno su se sporazumili i dogovorili o 164 dvojezični seoski tablica u Koruškoj

S velikimi očekivanji su se u Celovcu sastali državni tajnik Ostermayer (Spö), zemaljski poglavar Koruške Dörfler i zastupniki koruških Slovencev na završno kolo o dvojezični seoski tablica u južnoj Koruškoj. Pri tom „maraton-sastanku“ za okruglim stolom su se konačno ujedinali n 164 općin odnosno sel za južnu Korušku. O rješenju pitanja slovenskoga službenoga jezika u dotični općina su se navodno isto dogovorili, ali se more još očekivati korekture. Sve stranke u ovom dugoljetnom sporu (Streitfall) su izjavile kako su zadovoljne s rješenjem.

Tagovi: 

Ste znali? Stablo ljeta 2011. je brekinja

Elsbeere na nimškom, brekinja na hrvatskom jeziku, a Sorbus torminalis s botaničkim imenom je u narodu poznata i kot lipa elza. U zapadnoj Bečanskoj lozi (Wienerwald) je ona proširena. To je jedinstveno. Škurozeleno lišće brekinje je dva do sedam centimetrov dužičko i špičasto, a na rubu nazupčano. Spodobno je ono javoru (Ahorn). Cvijet i sad brekinje spominjaju na jarebiku (Vogelbeerbaum). Nje sad je zreo u oktobru i bogat vitaminom C.

Tagovi: 

Hrvatski tečaj za početnike u Kugi

VELIKI BORIŠTOF — Ako zvana materinskog jezika ne poznamo još jedan jezik, živimo samo jedan život. Ovako nas upominja jedna češka izreka. Svaki novi jezik, koga naučimo nam nudi i novi život.
Učenje jezika je izazivanje  a nas i zabavlja. Ljudi većkrat kažu, da samo dica moru brzo naučiti strani jezik. To nije istina, nikada niste prestari za učenje. I odrasli moru uživati u učenju i biti jako uspješni. Ovo nam svidoči i potvrdjuje tečaj hrvatskoga jezika u Kugi.

Blagoslovio ih je i zdiže se u nebo - piše Joško Preč

Jezuš otpelja apoštole prema Betaniji, blagoslovi je i zdigne se u nebo. Apoštoli su se s velikim veseljem vratili u Jeruzalem. Ali i jedan otac ćuti, da mu je došla skradnja ura. Pred podnevom pozove skupa svoju mnogobrojnu obitelj i blagoslovi je i reče im, popodne ću umriti — i umro je. Vjerujemo, da se je i ov zdignuo u nebo.
Jezuš moli, da nas očuva od svega zloga i veli, da je Oca proslavio na zemlji, djelo je izvršio. Moremo reći, da je i ta otac izvršio svoje djelo, blagoslovio svoje i otišao k Ocu.

Knjige iz Lovreća za knjižnicu »Franjo Rotter«

Prilikom prezentacije knjige Branislave Zaradić »Književnost moj život« kroz priredbu u prostorija Matice hrvatske u Zagrebu (petak, 8. april) je peljao profesor francuskoga jezika i urednik godišnjaka »Lovreć opanci« prof. Ivan Bekavac-Basić.
ZAGREB/BEČ — Ovu prezentaciju Zaradićeve knjige prof. Bekavac-Basić — on zapravo uredjuje sve ča se izdaje na području Lovreća (Imotski, Hrvatska) odnosno o Lovrećani u Zagrebu — je iskoristio da malu zbirku knjig o Lovreću, uz ostalo i »Lovrećki libar« pokloni središnjoj hrvatskoj knjižnici, Centar-biblioteki »Franjo Rotter« u Beču.

Tagovi: 

Farnik Ignac Ivančić 50 ljet

STINJAKI - Farnik Ignac Ivančić 50 ljet. Rodjeni Klimpušac a sada jur brojna ljeta dugo farnik u južnogradišćanski Stinjaki, Ignac Ivančić, je 8. aprila svečevao svoj 50. rodjendan. Pokidob je ovo slavlje palo u korizmu, Ignac Ivančić do sada nije svečevao bogzna kako veliko, niti je to činio u farski filijalka kao npr. u Stinjačkom Vrhu, ke opskrbljava kao duhovnik i dušobrižnik. Ali je zato na Vazme pri velikoj agapi na Stinjaki skupa s narodom proslavio prvo polstoljeće svojega života.

Tagovi: