»Medjunarodni dan Romov« — kako nje podupirati i omogućiti više obrazovanje

Gradišćanski Romi se ne moru odvojiti od gradišćanske povijesti. Cilj triba biti mirno i uredjeno suživljenje narodnih grup. U visokorazvijeni demokracija mora biti moguće da se osigura njevo suživljenje. Gradišće neka svitskoj javnosti u ovom služi kao uzor integracije i tolerancije — rekao je predsjednik Övp-kluba inž. Rudolf Strommer prilikom medjunarodnoga dana Romov petak, 8. aprila.

Tagovi: 

Ča nam Biblija more pomoći u žitku?

Biblija je puna od Boga nadahnutih riči. U Bibliji Bog podučava človika. Filozofi su si kroz stoljeća stavljali mnoga pitanja o žitku, a Biblija daje odgovore. Mi moremo biti sigurni, da u Bibliji nije falingov. Jezuš je jednoč pitao: „Ča je laglje reći: Otpušćaju Ti se grihi Tvoji, ili reći: Stani se i hodi!?“ (Mate 9, 5). I onda je dokazao, da ima moć oprostiti grihe tim, da je ozdravio kapljom udrenoga. Da su komu grihi oprošćeni ne vidimo vlašćimi očima, ali vidimo, kad gdo more hoditi, ako pred tim nije mogao.

Tagovi: 

Ste znali? Zač svečujemo gode već nego rodjendane?

Danas, 8. aprila, imaju god Beata, Walter, Roza-Marija. Na sliki vidimo proroka Ezekijela, čiji spomendan je nedilju, 10. aprila. Godi se u neki mjesti svečuju već nego rodjendani. Tradicija goda potiče iz sridnjega vijeka (oko 1050.–1198. ljeta). Katoličani su si za svoje dite zibrali ime sveca ili svetice, da bi imali patrona ili patronu. Kad su kasnije u reformaciji počeli napadati poštovanje svecev, je ov način davanja imena stoprv tako pravo nastao važan. Svetac/svetica neka dite i čuva, a neka mu služi i kot pretkip u žitku.

Tagovi: 

Shodišće Am Hof

BEČ — Hrvatski vjerniki i vjernice, ki se u Beču okupljaju u gradišćanskohrvatskoj vjerskoj zajednici okolo dušobrižnika kanonika Tome Krojera, nedilju, 27. februara skupa s Hrvatskom katoličanskom misijom Am Hof su priredili skupno shodišće kipu »Putujuće Celjanske Marije«. Na orgulja je svirao kantor mr. Ferdinand Coklić, rodom iz Klimpuha a pratile su ga jačkarice takaj iz Klimpuha.

Ekskurzija školarov u sridnje Gradišće

SVETI MIHALJ — Četvrtak, 31. marca napravili smo mi dica 2k razreda Glavne škole Sv. Mihalj skupa sa svojimi učitelji hrvatskoga jezika ekskurziju u hrvatsku pokrajinu sridnjega Gradišća. Pokidob da se je na ta dan održalo finalno naticanje u deklamiranju hrvatskih pjesam Recitala u Dolnjoj Pulji kade je i naša škola bila zastupani s trimi školari, koristili smo Hkd-ovu ponudu i smo doputovali na naticanje da podupiramo naše sudionike. Nudila nam se je tako prilika, da si pogledamo sridnje Gradišće.

Oliver Dragojević ambasador dobre volje

Poznati hrvatski pjevač je imenovan ambasadorom dobre volje za dalmatinsku obalu Programa Ujedinjenih narodov. Oliver Dragojević imenovan je u sklopu projekta Coast ki se bavi očuvanjem i održivim korišćenjem biološke raznolikosti. Kao Undp-ov ambasador Dragojević je bio predstavljen 31. marca u Splitu kada mu je i svečano uručena prigodna plaketa.

Tagovi: 

U Koruškoj pripravljaju kompromis sa 17,5 posto za dvojezične seoske tablice

U medjuvrimenu treti krug od 1. aprila o. lj. pregovorov s ciljem da se riješi „pitanje dvojezičnih seoskih tablic“ u Koruškoj mogao bi u dogledno vrime završiti s kompromisom. Sada je Savezna vlada (državni tajnik Josef Ostermayer) u dogovoru sa zemaljskim poglavarom Koruške Gerhardom Dörflerom predložila rješenje na temelju 17,5%. Toliko bi polag brojidbe stanovničtva iz 2001. ljeta selo tribalo imati slovenskogovorećega stanovničtva, da bi se u ti općina postavile dvojezične seoske tablice (dakle oko 150).

Tagovi: