Bela Rešetar 61. rodjendan

ČAJTA - PROMJENA. 16. marca, na predvečer svojega 61. rodjendana je dosadašnji kotarski seljački peljač kom. savj. Belo Rešetar po 20 ljeti predao tu funkciju u mladje ruke i to zastupniku u Zemaljskom saboru Reinhardu Janyju iz Dolnjih Sič. Jany se je najprvo zahvalio a prlje nego je Rešetar naprikdao svoju funkciju je u svojem predavanju naglasio uz ostalo, da ima 91 selo i da nije moguće poiskati sva ta sela, zato su potribne skupne sjednice.

Zeleni Gegci govoru i hrvatski u dvojezičnom dičjem mjuziklu

Subotu, 9. aprila je u Kugi u Velikom Borištofu bila prva predstava dvojezičnoga dičjega mjuzikla »Gegci« na temelju knjige poznate autorice dičjih knjig Mire Lobe. Dičji zbor Kuge je zavježbao ov kusić pod peljanjem mr. Jelke Zeichmann-Kočiš. Oficijelna premijera je pak bila u nedilju otpodne, opet u Kugi. Ova u puno čem profesionalna dičja predstava pod peljanjem i ravnanjem J.

Tagovi: 

S Bogom na putu - piše Joško Preč

Imati dobrog prijatelja na životnom putu je velika srića. Najbliži su si suputniki otac, majka, dica, obitelj. Ali bez Boga nam srićan životni put nije osiguran. Bez Boga se zgubimo na putu.
U noći lako zgubimo pravi put, ako hodimo po nepoznatoj krajini. Isto i planinari, ki plaznu na snižne brige. Pa ako im snig jako put zamete, ne putu se, zgubu slijed.

Mirko Berlaković navršio 70 ljet

Mirko Berlaković sada jur 50 ljet djeluje ne samo kao školnik i kantor nego pred svim i u narodnom vrtljacu gradišćanskih Hrvatov — a u zadnje vrime je aktivan kao zborovodja i kantor pretežno na ugarskoj strani granice, a onde je dijelom našao i novu životnu sredinu. Aktualno sabira materijal koga uredjuje za veliku monografiju o bratiću mu pateru Augustinu Blazoviću (1921. -2004.). Ova knjiga će izajti u dogledno vrime u okviru izdavačke djelatnosti Hrvatskoga štamparskoga društva, komu je Mirko Berlaković predsjedavao 20 ljet dugo. 13. aprila je svečevao svoj 70.

»Medjunarodni dan Romov« — kako nje podupirati i omogućiti više obrazovanje

Gradišćanski Romi se ne moru odvojiti od gradišćanske povijesti. Cilj triba biti mirno i uredjeno suživljenje narodnih grup. U visokorazvijeni demokracija mora biti moguće da se osigura njevo suživljenje. Gradišće neka svitskoj javnosti u ovom služi kao uzor integracije i tolerancije — rekao je predsjednik Övp-kluba inž. Rudolf Strommer prilikom medjunarodnoga dana Romov petak, 8. aprila.

Tagovi: 

Ča nam Biblija more pomoći u žitku?

Biblija je puna od Boga nadahnutih riči. U Bibliji Bog podučava človika. Filozofi su si kroz stoljeća stavljali mnoga pitanja o žitku, a Biblija daje odgovore. Mi moremo biti sigurni, da u Bibliji nije falingov. Jezuš je jednoč pitao: „Ča je laglje reći: Otpušćaju Ti se grihi Tvoji, ili reći: Stani se i hodi!?“ (Mate 9, 5). I onda je dokazao, da ima moć oprostiti grihe tim, da je ozdravio kapljom udrenoga. Da su komu grihi oprošćeni ne vidimo vlašćimi očima, ali vidimo, kad gdo more hoditi, ako pred tim nije mogao.

Tagovi: