Sud je zabranio bivšem potpredsjedniku Katalonije dolazak iz pritvora u parlament

MADRID - Španjolski Vrhovni sud odbio je u pandiljak, 19. januara pustiti na uvjetnu slobodu bivšega potpredsjednika katalonske vlade Oriola Junquerasa kako bi u utorak mogao sudjelovati na glasovanju u parlamentu o izboru novoga predsjednika vlade Katalonije. Istražni sudac Pablo Llarena odbio je pu­­stiti njega i Jordija Sáncheza, peljača civilne katalonske organi­zacije, premda su obojica na parlamentarni izbori prošli misec osvojili mjesto u parlamentu u Barceloni.

Zač je dobro doznati, ča je čemerno?

Ke visti kanite čuti kot slu­šatelj, a čitati kot štitelj? Dobre ili čemerne? Morebit na to pitanje more dati odgovor medvid. Poznata je izreka: „O­nly bad news is good news!“ To znači, da se se­n­zacije do­bro proda­vaju. Ako kucak u­grize muža, to nije senzacija. Ali ako muž ugrize rottwei­lera, će se to povidati po cijelom svitu. Na sve, ča nije svakidanje, konzument medijev leti kot pčela na med!

Tagovi: 

Ste znali? - San je milina za naše zdravlje

Kad koč u noći ne sklopimo oka, se drugi dan ćutimo kot da nas je povezao autobus. Kako bi se ćutili pak, ako dvi, tri noći po redu ne bi spali? Bi to uopće mogli izdržati? Potriboća za snom je genet­ski odredjena. Ve­ći­ni ljudi je potribno med 6 i 8 uri sna, da bi normalno mogli funkcioni­rati. Na­ža­lost je moderni ži­tak povezan s mnogo stresa, glavnoga uzročnika za ma­njak sna. Zato su mnogi ljudi nezispani. To znači, da nisu ni fit, a ni produktivni.

Tagovi: 

Stȁramat/stȁramajka

Jur smo većkrat spomenuli da ima gradišćanskohrvatski svoju književnu tradiciju, ke se i danas pridržavamo. Ipak je većkrat teško, odlučiti se za jedan jedini izraz koga tri­ba normirati. Takov slučaj imamo kako u naslovu spomenutih riči. Moremo iz objektivnih razlogov jednoj riči dati prednost? Ne, i zbog toga se u takovi slučaji govori o dubleta — o dvi izrazi, ki imaju isto značenje i isti položaj u jeziku. Ne mo­remo ada reći, da je jedna rič bolja ili već standardna od druge.