I ovo ljeto opet: sjednica Savjeta za narodnu grupu gradišćanskih Hrvatov 13. III. 2017.

Piše Matthias Wagner, član
Savjeta za narodnu grupu gradišćanskih Hrvatov

6. februara o. lj. je bio konac roka Saveznoga kancelar­st­va za molbe za subvencije iz lonca/sredstav za narodne grupe. Savjet za narodnu gr­u­pu gradišćanskih Hrvatov se nekad cijelo ljeto ne sastaje (što je škoda, jer bi imali do­sta za koordinirati i se dogo­voriti), ali jedna sjednica je fiksna: Ona, na koj se za­klju­čuje predlog za podiljenje subvencijov i se „odibiraju“ novi predsjednik i potpred­sjednik Savjeta. Pandiljak, 13. III. je opet tako daleko.

Georg Holzer o »Zborniku o Nikoli Benčiću«

Georg Holzer

2. März 2017, Schwindgasse 14, Wien

Dragi Nikola, dame i gospodo, dragi prijatelji! Dodijeljena mi je osobita čast predstaviti 

Zbornik o Nikoli Benčiću

Podnaslov glasi:

Život u službi znanosti i gradišćanskih Hrvatov

Izdavač je Hrvatsko štamparsko društvo / Kroatischer Presseverein

uredio je zbornik: Petar Tyran

Tagovi: 

Čuda žena, čuda ženov ili čuda žen?

Imenice ženskoga roda na -a (žena, divojka, sestra, študen­tica) imaju u našemu knji­ževnomu jeziku svenek krat­ki G mn. (žen, divojak, sestar, študentic). Npr.: Naučila sam se tu jačku od starih žen u mojem selu.

U hrvatskomu standardu je prepisana dužička množina, ada s dodatkom samoglasni­ka -a (žena, djevojaka, ses­ta­ra, studentica), zbog čega se čuje i u naši govori koč-toč i „Došlo je pet študentica“, ča je krivo. Ova rečenica pravilno glasi: Došlo je pet študentic. Isto tako: U lozi nij preporuč­ljivo djelati bez/prez rukavic. Je moguće da se dite narodi bez/prez ruk i nog?

Ste znali? - Kako piglati prez pigle?

Rijetko gdo rado pigla. Ako se nabere čuda prateži, je vo­lja za piglanjem još ma­nja. Nositi ispiglanu pratež daje človiku utisak, da je uredan, da je stoprv onda pravi človik. Gdo rado ne pigla, a izgledati kani uredno, more spro­birati recept sa sprejom namjesto piglanja i ugnuti se mučnomu pigla­nju. Za ta sprej je potrib­na 1 žlica omekšivača (Weic­h­spü­ler), 1 žlica octa, prazan sprej za raspršivanje (Zer­stäuber) i 400 ml destilirane vode. Sprej za piglanje je ve­ljek gotov, čim su voda, ocat i omekšivač promišani u flo­šici. Za to se sastojki u flošici moraju dobro protresti.

Tagovi: