Kako kupovati, a ne rasprudjivati?

Police u prodavaonica su strateški tako uredjene, da nas tentaju, da kupimo odre­djene artikle i da trošimo čuda već pinez nego smo imali pre­d­vidjeno. Kako pak kupovati, da bi obašli lečke i da naša redovita kupovanja ne bi bi­la rasprudna. Dost krat nam se dogodi, da idemo po kruh i mliko, a vra­ća­mo se s punimi košarami dugovanj, ka ni­smo imali predvidjeno! 

Tagovi: 

Hrvatski bal 2017. u Beču „otvorio“ »Go­dinu kulture Austrija - Hrvatska«

Petar Tyran

Geslo je bilo 70. Hrvat­sk­oga bala u Beču, kao i prošlih i idućih Hrvat­skih balov: Mi gradišćanski Hrvati iz četiri susjedne ze­m­lje (Austrija, Češka, Madjarska i Slovačka) skupa s os­ta­limi Hrvati i Hrvaticami i sk­upa s Republikom Hrvat­skom plešemo u Europskoj u­niji — a to u „Europskoj ce­n­trali“ — u „Hrvatskom cent­ru svih Hrvatov“: u bečkom Par­k­hotelu Schönbrunn — a pritom nas pratu moderne i no­ve ideje i snage!

Premijer na Svitskom gospodarskom forumu u švicarskom Davosu

Onde su bili takaj i Sebastian Kurz tr Johannes Hahn. Plenković u Davosu: Hrvat­ska ima veliku političku odgovornost kao stabiliziraju­ći čimbenik u regiji. Ča se tiče srbijanskoga premijera ki je takaj sudjelovao na panelu, Plenković je rekao da nije bi­lo vrimena za neke detaljnije razgovore. „Nije bilo razgovora ni o kakovoj supstanci odnosev izmed HR i Srbije.

Tagovi: 

Zvonko Milas se je sastao u Banjoj Luki s predstavniki Hrvatov i Katoličanske crikve

Državni tajnik u Republiki Srpskoj: Ne more se tražiti od Hrvatov da ostanu ovde ako nimaju uvjete za život. Na sastanki je bilo riči o položaju Hrvatov u Republiki Srpskoj tr o problemi ki ote­žavaju njev povratak i održivi ostanak u ovom dijelu BiH.

Zahvaljujem/zahvalim se?

Danas ćemo se baviti vidom ili aspektom glagolov. Obično ima jedna glagolska radnja dva aspekte: piti - spiti, jisti – pojisti, gledati – pogledati, učiti – naučiti. Ova glagolska kategorija je karakteristična za hrvatski jezik, kot i za druge slavske jezike. Ipak neki govorniki u našem jezi­ku aspekte većkrat krivo has­nuju, jer ova kategorija glagolov nij poznata u nimškom jeziku.