Kamo sve Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović putuje do kraja ljeta… i u Beč

Sudjelovanje na medjunarod­ni forumi u Beču i Reykjaviku, Dan otvorenih vrata za Hrvate u Bosni i Hercegovini i djelatni posjet Sjedinjenim Američkim Državam po­četkom decembra, vanjskopolitičke su aktivnosti pred­sjednice Republike Hrvatske Kolinde Gr­abar-Kitarović za kraj 2017. ljeta, najavljeno je 24. novembra u nje uredu. Svoj sastanak pandiljak, 27. novembra sa zastupniki hrvatskih društav i organizaci­jov u Austriji u hrvatskom V­e­leposlan­s­t­vu u Beču pred­sjednica je kratkoročno morala otpovidati.

Tagovi: 

Christoph Matznetter (Spö): Austrija će nastaviti da podržava Srbiju k EU

Generalni sekretar Socijaldemokratske stranke Austri­je (Spö) i potpredsjednik Pr­i­vredne komore Austrije Chri­stoph Matznetter ocijenio je 22. novembra da ni po parla­mentarni izbori u Austriji, po ki će Austrija dostati novu vladu ku će činiti (kako se zasada čini) Narodna stranka (Övp) i Slobodarska str­a­n­ka (Fpö), neće uslijediti pr­o­mjena austrijske politike po pitanju podrške Srbije na pu­tu u Europsku uniju.

Po predlogi za sastav hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu formiranje u februaru 2018.

Predsjedniki i potpredsjedniki svih šest savjetov za na­rodnu grupu su se četvrtak, 23. novembra sastali s novom peljačicom Odiljenja za na­rodne grupe u Saveznom kan­celarstvu. Pravnica Susanne Pfanner je naslijedila Christu Achleitner, ka je 20 ljet dugo obavila ov posao.

Zač je lako, spočivati se na lovoru?

Dokle lovorove listi kuhamo za čaj, ugodno duši u na­šem stanu, čuda intenzivnije nego kad je kuhamo skupa s jiliši, zna Božica Brkan, ka pi­še internetski magazin: oblizeki.com. Obično osušene listi kuhamo u cušpajzi i supa. Da od lovora moremo kuhati i čaj, nam je kumaj bi­lo poznato. Koga bo­li vrat i ki kašlja, si u frtalj litra kipuće vode more taknuti veliku žli­cu smanjenih listi lovo­ra, ostaviti 10 minut, a pak uciditi. Čaj se mo­re zaslatkiti i piti. On djeluje i protiv vjetrov. Ali čajem si moremo i inhalirati.

Tagovi: 

Ste znali? - Mrvu već farbe u zimi ne škodi

Istraživanja velu da farbe, ke nosimo, utiču na mišljenje lju­di. Ako recimo nosimo čr­ljen kusić prateži, se ljudem čini, da smo tankoćutan človik. Ako se prezentiramo u kompletno črljenom outfitu, djelujemo na druge arogantno i hladno. Ako je bijela far­ba dominantna u našoj garderobi, smo optimistični, nekomplicirani, mirni i uredni, a uza to razumni, mudri i pr­a­ktični.

Tagovi: