»I one su heroji — Sudbine madjarskih žen u Prvom svitskom boju« — izložba

ZAGREB — Povodom 100. obljetnice završetka Prvoga svitskoga boja, kao i nadolaze­ćega medjunarodnoga Dana žen (8. III.), Madjarski institut u Zagrebu pozvao je na otvo­renje izložbe »I one su heroji — Sudbine madjarskih žena u Prvom svjetskom ratu«. Otvo­renje je bilo upriličeno u četvr­tak, 15. februara u 18 uri.

Macrona na Korziki dočekali prosvje­d­niki ki želju neovisnost od Francuske

Predsjednika Francuske Emmanuela Macrona su na Kor­ziki do­čekali prosvjedniki, d­e­mons­tranti ki želju neovis­nost od Francuske. On nije ništ ri­ješio, ali je zaoštrio odnose.

KORZIKA — Francuski pre­dsjednik Emmanuel Ma­cron zauzeo je u utorak, 7. januara na Korziki čvrst stav, is­ključivši mogućnost amnestije za navodno političke zatvorenike, ča je jedan zahtjeva naci­onalističkih dužnosnikov toga otoka, s kimi se je sastao tijekom večeri. Istaknuo je takaj nužnost upravljanja „budućnošću“ Korzike pod „republikanskim okriljem“, definiraju­ći tim okvire rasprave ko ćedu pe­ljati tijekom dvodnevnoga p­o­sjeta tomu otoku na Medi­te­ra­nu, prvoga u svojem mandatu.

Samo malo nam je potribno za sriću!

Danas su ljudi manje srićni nego prljekoč. Imamo bo­lji životni stil, već slobodnoga vrimena, tip-top stane i aute, dost si zaslužujemo, a ipak ni­smo zadovoljni. Vjerno nas sproha­djaju stres, depresija i samoća. Uzato nam i karijera u poslovnom žitku stvara pritisak. Velike obitelji, ke su prlje bile potpora, su danas raspolov­ljene na male cele. Još i hištvo danas nije garant protiv duševne samoće.

Tagovi: 

Srbiji se udvaraju Rusija, arapske zemlje i Kina, a tribala bi čim prije u Europsku uniju

Petar Tyran

Ne samo na svitskoj političkoj pozornici se zaoštrava situacija, nego i na europskoj a još točnije na sridnjoeuropskoj: Trump i Kim Jong-un se „kreću“ na rubu atomskoga sukoba, Europska unija je usred teške opstojne krize a Višegradske države Poljska, Češka, Slova­čka i Madjarska se suprotsta­vljaju centralnoj Europskoj uniji u mnogi pitanji, a pred svim i u tom da nikako ne že­lju primiti izbiglice ili mig­ra­n­te iz zemalj Tretoga svita i iz zaraćenih držav. Dodatno je EU nesrićna s Bugarskom i Rumunjskom, ke kao članice EU nikako ne moru napredo­vati, a pred vrati stoji i Srbija, ka bi — kako se čini — ta­kaj kanila u EU. Srbija je jur jednoč slomila sridnju Europu i poslala Monarhiju „k vragu“. Ako pak jako pojednostavljeno repliciramo uz­rok Prvoga svitskoga boja i strašnih posljedic toga, od toga se Europa još dandanas nije oporavila, nije izliječila. Po Drugom svitskom boju se je Europa raspala na dva velike bloke, a raspad Sovjet­sko­ga saveza je omogućio da se zemlje i države s nje zapada opet približu Zapadnomu bl­oku Europe a tim i Sjedi­njenim Američkim Državam.

Protuzakonito objavljeno povlačenje Carlesa Puigdemonta — on tvrdi da su ga žrtvovali!

„Gotovo je, ništ od nezavi­s­nosti, žrtvovali su me moji ljudi, ja se već neću boriti“ — procurile su privatne po­ruke katalonskoga peljača, priznao je poraz, zgubitak.

BRUXELLES — Sminjeni predsjednik Katalonije Carles Puigdemont priznao je da je, barem ča se njega tiče, borba za nezavisnost te španjolske r­egije gotova, piše The Guardian. Puigdemont osim toga tvrdi i da su ga „njegovi“ žrtvo­vali. Tako stoji u privatni Pui­g­demontovi poruka ke su 31. januara objavljene na španjol­skoj komercijalnoj televizijskoj postaji Telecinco u programu novinarke Ane Rose Quintane.

Tagovi: