Potisnuta istina o bosanskom boju – Sram svih nas a RS ugrožava egzistenciju BiH (1)

To su dva naslovi iz nimških dnevnih novin Die welt. Ovo ide i uz prijašnje članke u Hrvatski novina o BiH (B­o­sanski Kongres, Seršić i Inzko). U komentaru člankov iz Die Welt, kaže se na kraju Večernjakovoga teksta (Stipe Puđa): „I zbog ne­snalaženja (Chr. Schw. Schil­linga, vidi zdola), Hrvati u BiH su dopeljani u situaciju da ih se kao konstitutivni na­rod, nakon svega marginalizira i obespravljuje u njevoj domovini BiH“. Iz uredni­čkoga komentara „Sram svih nas“ R. Festingera:

Hinju nas i plinju za malo sriće…

Kumaj nas gdo tako hinji kot kozmetička industrija. Reklama nam svega obiće, ča ne more držati, a mi nasjedemo. I tako ćedu i ljetos opet mnogi kozmeti­čki artikl ležati pod božićnim drivom. A pokidob da je Božić, se daruju malo draži dari, ar izgledati dobro nam je ča vridno. Ako smo se kroz ljeto njegovali pr­o­sječnimi produkti, neka sad ima prednost luksuz. Svako domaćin­st­vo oko 400 € ula­že u kosmetiku. Ali nastajemo i lipši i mladji, čim već pinez trošimo na drage produkte? Držu ti produkti to, ča obiću?

Tagovi: 

Ste znali? - Krmite ptice stoprv kad je sriž!

Popularno je zimi krmiti pti­ce i tako pridonašati svoj dio obrambi živin. Ali po­stoju različni pogledi o tom, je li je spametno zimi krmiti ptice. Od krmljenja naime profitira samo šakica ptic, sinice (Mei­sen), zebe (Fin­ken), drozdi (Dros­seln) i sun­čenke (Ro­t­kehl­chen), ada one, ke ionako nisu ugrožene. Uza to se pticam mnogokrat nudi kr­ma, ka im more naškoditi. Pri kr­mljenju moremo gledati divlje pti­ce.

Tagovi: 

U »Ljetu kulture Austrija-Hrvat­ska« imali bismo i mi već čega pokazati!

Petar Tyran

Fulminantno je završilo »Ljeto kulture Austrija -Hrvatska 2017.« s predstavom Hnk-a iz Zagreba ne­dilju 26. novembra u sestrin­skom bečkom Hnk (Volkstheater) s predivnom predsta­vom Tene Štivičić »Tri zime« u režiji Ivice Buljana. Kakova koincidencija, da je u isti dan u isti čas u renomiranom jazz-klubu Porgy & Bess u Beču završio 13. Festival hrvatske muzike u Beču s koncertom Jazzorkestra Hrvatske radiotelevizije s dirigentom A­n­dreasom Marinellom. O oba­dvi vrhunski priredba ćemo izvijestiti u Hrvatski novina.